Seznam pojmenování

Aujezský
Virózy
Bartley
Enterokoky
Birge
Tepelný režim ve vodách
Bishop
Hepatotoxiny
Blanquet
Saprobní index
Botosanean
Xenosaprobita
Boyle
Redox potenciál, pH a hydrostatický tlak
Braun
Saprobní index
Buck
Saprobní index
Bunsen
Pracoviště a pomůcky v mikrobiologické laboratoři
Bürker
Počítací komůrky
Cyrus
Transsaprobita
Drake
Pseudomonas aeruginosa
Drigalski
Mikromycety
Du Rietz
Vodní a bažinné makrofyty
Ettl
Zelené řasy, oddělení Chlorophyta
Fott
Zelené řasy, oddělení Chlorophyta
Francis
Vodní květ
Frič
β-mezosaprobita
Oligosaprobita
Xenosaprobita
Gauss
Saprobita
Gottwaldová
Dlouhodobý test na semenech
Gram
Bakterie
Bakterie grampozitivní a gramnegativní
Barvení dle GRAMA
Determinace vláknitých mikroorganismů
Henry
Koloběh oxidu uhličitého
Hensen
Plankton
Hustedt
Preparace rozsivek a příprava trvalého preparátu
Hušek
α-mezosaprobita
Polysaprobita
Rybníky
Saprobita
Illies
Xenosaprobita
Imhoff
Stabilizační nádrže
Jenkins
Zbytnělý kal
Knop
Test toxicity na řasách
Kolkwitz
Limnosaprobita
Saprobita
Systém saprobity
Kolle
Pracoviště a pomůcky v mikrobiologické laboratoři
Kubíček
Saprobita
Lambl
Protozoální choroby
Langmuir
Pohyby vodních mas
Liebig
Koloběhy prvků
Liebmann
Systém saprobity
Löffler
Anaskogenní kvasinky rodu Candida
Lugol
Bakterie grampozitivní a gramnegativní
Barvení dle GRAMA
Preparace rozsivek a příprava trvalého preparátu
Různobrvky, oddělení Chromophyta, třída Xanthophyceae
UTERMÖHLOVA fixáž (LUGOLŮV roztok dle UTERMÖHLA)
Lukavský
Mikrobiotesty
Mariot
Redox potenciál, pH a hydrostatický tlak
Marsson
Limnosaprobita
Saprobita
Systém saprobity
Marvan
Saprobita
Mattox
Zelené řasy, oddělení Chlorophyta
Mayer
Metody odběru vzorků
Melkonian
Zelené řasy, oddělení Chlorophyta
Naumann
Trofie nádrže
Neisser
Determinace vláknitých mikroorganismů
Pantle
Saprobní index
Pasteur
Anaerobní organismus
Pasveer
Oxidační příkopy
Pipes
Problém špatné separace aktivovaného kalu
Reynolds
Pohyby vodních mas
Roux
Barvení dle GRAMA
Sabouraud
Anaskogenní kvasinky rodu Candida
Mikromycety
Secchi
Průhlednost, zákal a barva vody
Semiramis
Biofiltr
Schulz
Biofiltr
Slanetz
Enterokoky
Steward
Zelené řasy, oddělení Chlorophyta
Stokes
Plankton
STOKESOVO pravidlo
Šrámek
α-mezosaprobita
Polysaprobita
Rybníky
Saprobita
Thienemann
Koloběhy prvků
Povrchové a podzemní vody
Profundál
Thoma
Počítací komůrky
Thunmark
Vodní a bažinné makrofyty
Utermöhl
Metody odběru vzorků
Metody úpravy vzorků
Preparace rozsivek a příprava trvalého preparátu
Ruduchy, třída Rhodophyceae, oddělení Rhodophyta
Různobrvky, oddělení Chromophyta, třída Xanthophyceae
UTERMÖHLOVA fixáž (LUGOLŮV roztok dle UTERMÖHLA)
Zlativky, třída Chrysophyceae, oddělení Chromophyta
Van Dorn
Metody odběru vzorků
Vitéz
Anaskogenní kvasinky rodu Candida
Wetzel
Koloběh oxidu uhličitého
Zelinka
Saprobita
Údolní nádrž