Osnova témat

  • Úvod

  • Okénko pro SŠ učitele

    Tato část slouží ke komunikaci mezi vyučujícími matematiky na středních školách a tvůrci tohoto kurzu. Pokud se nějaký dotaz  nebo námět objeví častěji, bude vypracován krátký materiál a zveřejněn v této  části.