Topic outline

 • General

  Vítejte na stránkách e-learningového přípravného kurzu z obecné a anorganické chemie určeného středoškolákům, kteří mají zájem studovat VŠCHT v Praze. Kurz je rozdělen do témat, v nichž jsou stručně nadefinovány požadované znalosti. Jednotlivé kapitoly obsahují krátké testy, v nichž máte možnost otestovat své znalosti, které se považují za zvládnuté v rámci základní a střední školy. Analogický přípravný kurz z chemických výpočtů najdete zde a z matematiky zde.
  Tento kurz také obsahuje "Okénko pro SŠ učitele" ve kterém naleznete diskusní fórum a materiály shrnující často kladené otázky.

  Pokud najdete nějakou věcnou chybu nebo překlep, napište prosím na rubesovk@vscht.cz.

  • Následující kurz vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jako podpůrný e-learningový kurz k předmětu Obecná a anorganická chemie I.

   Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002374 „Zkvalitnění vzdělávání - priorita VŠCHT Praha“ - Klíčová aktivita č. 7  - Adaptace studijního prostředí.


 • Okruhy z obecné a anorganické chemie

  • Vyčíslování chemických rovnic

   Časová náročnost: 30 minut

   Klíčová slova: stechiometrický koeficient, redoxní změna, bilance elektronů, iontová/molekulární rovnice

  • Anorganické názvosloví

   Časová náročnost: 45 minut

   Klíčová slova: oxidační číslo,náboj, anion, kation

  • Názvosloví koordinačních sloučenin

   Časová náročnost: 30 minut

   Klíčová slova: centrální atom, ligand

  • Struktura atomu

   Časová náročnost: 45 minut

   Klíčová slova: jádro, obal, proton, elektron, neutron, kvantové číslo, atomový orbital

  • Periodická tabulka prvků

   Časová náročnost: 30 minut

   Klíčová slova: skupina, perioda, periodický zákon, ionizační energie, elektronegativita

  • Chemická vazba

   Časová náročnost: 30 minut

   Klíčová slova: kovalentní vazba, iontová vazba, kovová vazba, polarita vazby, Lewisův vzorec, oktetové pravidlo

  • Chemické reakce

   Časová náročnost: 45 minut

   Klíčová slova: reaktant, produkt, rovnováha, Gibbsova energie, rovnovážná konstanta, Le Chatelierův princip

 • Okénko pro SŠ učitele

  Tato část slouží ke komunikaci mezi vyučujícími obecné a anorganické chemie na středních školách a tvůrci tohoto kurzu. Pokud se nějaký dotaz nebo námět objeví častěji, bude vypracován krátký materiál a zveřejněn v této  části.

  • Forum icon

   Zde můžete klást otázky týkající se nejasností v obecné nebo anorganické chemii nebo vkládat vaše podněty. Otázky budou zodpovídány cca 1x týdně. V případě potřeby okamžité odpovědi, nás kontaktujte na rubesovk@vscht.cz nebo na 220 444 051.

   Pokud nejste přihlášeni a chcete se na něco zeptat, klikněte vpraho nahoře na "Přihlášení" a po kliku na tlačítko "Přihlásit se jinými údaji" zadejte následující:

   Už. jméno: host

   Heslo: host

   Poté se můžete zeptat kliknutím na "Přidat nové téma diskuse"


  • Pomocné materiály pro SŠ učitele

  • File icon

   Shrnutí dvou teorií popisujících kovalentní vazbu; upřesnění pojmů oxidační číslo, náboj, vaznost, řád vazby. Text vznikl na základě diskusí v rámci letní školy učitelů 2018 a částečně na základě zkušeností s častými chybami nastupujících studentů.