E-learning VŠCHT Praha


Use to button below to login as UCT member

Login with UCT details
Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Vážení uživatelé systému e-learning,

vítejte v nové verzi systému, která kromě vylepšení celého systému obsahuje také změny týkající se přihlašování.

Jak se tedy budu přihlašovat?

Přihlášení funguje jinak pro studenty a zaměstnance VŠCHT Praha a jinak pro ostatní účastníky e-learningu.

Pokud jste studentem nebo zaměstnancem VŠCHT Praha, pak stačí kliknout na červené tlačítko, které vás přesměruje na autentizační server Centra informačních služeb VŠCHT Praha. Tento server slouží pro jednotnou autentikaci uživatelů v síti VŠCHT Praha a pokud se k němu přihlásíte (přihlašovací stránka už by vám měla být povědomá), tak se dostanete nejen k tomuto serveru, ale i k dalším, které tuto technologii využívají bez opakovaného zadávání uživatelských údajů. Proto se ničeho nebojte a klikejte na „Přihlásit se pomocí VŠCHT“.

Jste-li registrovaní dodatečně administrátorem (nejste z naší instituce), tak využijte tlačítko „Přihlásit se jinými údaji“ a  vyplňte pole „Uživatelské jméno“ a „Heslo“. Poté stiskněte „Přihlásit“.

Nejste-li doposud registrováni a ani nejste členy VŠCHT a přesto byste se rádi podívali na kurzy, které jsou dostupné veřejnosti, klikněte na „Přihlásit se jako host“.

Dear e-learning users

Welcome to the new version of e-learning.vscht.cz. Besides several core improvements, there’s a major change in authentication. UCT Prague members sign in by clicking ”Login with UCT Prague“. This button redirects you to Centre of Information Services' authentication server, which serves as a central authentication server. So don’t be scared and login.

Other registered users (not from UCT) use "Login with other credentials" button and then fill in the input boxes to login with their password.

If you are not a member of UCT Prague nor a registered user, please use ”Login as guest” button to see available open courses.