Logo OP VVV

Teoretické minimum

Kvadratická rovnice s neznámou @i\, x\,@i a reálnými koeficienty 

@b ax^2+bx+c=0,\qquad a,b,c\in\mathbb{R}, a\neq 0@b 

nemá reálné kořeny v oboru reálných čísel, pokud diskriminant @i\, D=b^2-4ac\,@i je záporný. Ale v oboru komplexních čísel  má dva komplexně sdružené kořeny @b\ x_{1,2}=\dfrac{-b\pm \sqrt{|D|}\,i }{2a}.@b


Užitečná poznámka: V množině komplexních čísel je definována odmocnina ze záporného čísla.


Užitečná poznámka: 

Jsou-li @i\ x_1, x_2\ @i kořeny kvadratické rovnice @i\ ax^2+bx+c=0@i, kde @i\ a\neq 0@i, resp. rovnice @i\ x^2+px+q=0@i (rovnice v normovaném tvaru) jak v oboru reálných čísel tak v oboru komplexních čísel, platí: @b\begin{array}{rclrcl} x_1+x_2&=&-\dfrac ba,\qquad &x_1\cdot x_2&=&\dfrac ca, \quad {\rm resp.}\\[3mm]  x_1+x_2&=&-p, &x_1\cdot x_2&=&q.\end{array} @bUžitečná poznámka: Kvadratická rovnice bez lineárního členu @i\ ax^2+c=0,\ a> 0@i s kladným absolutním členem @i\,c>0\,@i nemá v oboru reálných čísel kořen, ale má dva komplexně sdružené kořeny v oboru komplexních čísel. @b \begin{array}{r c l} ax^2+c&=& 0 \\ x^2&=&\dfrac {-c}{a}\ / \ \sqrt{\ \ }\\|x|&=&\sqrt{\Bigl|\dfrac {-c}{a}\Bigr|}\,i \\ x_{1,2}&=&\pm\,\sqrt{\dfrac {c}{a}}\,i\end{array}@b


Související

Kvadratické rovnice.


Řešené příklady

 1. Řešte kvadratickou rovnici @i\  x^2+4x+5=0\ @i s neznámou  @ix\in\mathbb{C}.@i
 2. Pro rovnici platí @i\ a=1,\ b=4,\ c=5@i. Vypočteme diskriminant: @i\ D=4^2-4\cdot 1\cdot 5=16-20=-4@i. Rovnice má dva komplexně sdružené kořeny @bx_1=\dfrac{-4+\sqrt{4}\,i}{2}=-2+i,\qquad x_2=\dfrac{-4-\sqrt{4}\,i}{2}=-2-i\qquad \Longrightarrow\quad K=\{-2\pm i\}.@b

  Užitečná poznámka: Platí, že @b i^2=-1\qquad\Longleftrightarrow\qquad \sqrt{-1}=i. @b Poznamenejme, že odmocnina v množině komplexních číslech je nejednoznačná, ale tím se nebudeme zabývat.Tedy @b\sqrt{D}=\sqrt{-4}=\sqrt{4\cdot(-1)}=\sqrt 4\cdot\sqrt{-1}=2\,i.@b 

 3. Řešte kvadratickou rovnici @i\  x^2-2x+10=0\ @i s neznámou  @ix\in\mathbb{C}.@i
 4. Pro rovnici platí @i\ a=1,\ b=-2,\ c=10@i. Vypočteme diskriminant: @i\ D=(-2)^2-4\cdot 1\cdot 10=4-40=-36<0@i. Rovnice má dva komplexně sdružené kořeny @bx_1=\dfrac{2+\sqrt{36}\,i}{2}=1+3\,i,\qquad x_2=\dfrac{2-\sqrt{36}\,i}{2}=1-3\,i\qquad \Longrightarrow\quad K=\{1\pm 3\,i\}.@b

 5. Řešte kvadratickou rovnici @i\  3x^2+3(x+2)=x+2(x-3)\ @i s neznámou @ix\in\mathbb{C}.@i
 6. Zbavíme se závorek na levé i pravé straně rovnice

  @b \begin{array}{r c l} 3x^2+3x+6&=& x+2x-6 ,\\ 3x^2+3x+6&=& 3x-6. \end{array}@b

  Převedeme všechny členy na jednu stranu rovnice a obě strany rovnice vydělíme @i\,3@i @b \begin{array}{r c l }3x^2 +12 &=& 0, \\ x^2+4& = & 0.\end{array}@b Jedná se tedy o kvadratickou rovnici bez lineárního členu. Osamostatníme @i\,x^2\,@i a odmocníme obě strany rovnice @b \begin{array}{r c l} x^2&=& -4, \\ |x|& = &\sqrt 4\,i, \\ x_{1,2}& = & \pm 2\,i \qquad \Longrightarrow\quad K=\{\pm 2\,i\}. \end{array}@b


   Užitečná poznámka: Kvadratickou rovnici @i\,x^2+4=0\,@i lze řešit též přes diskriminant, takový postup je ale v tomto případě nepoměrně složitější. Poznamenejme, že rovnice by v množině reálných čísel neměla řešení!


 7. Stanovte kvadratickou rovnici s reálnými koeficienty, jejíž jeden kořen je  @i\,x_1=3-6\,i.@i
 8. Druhý kořen musí být komplexně sdružený, tj. @i\,x_2=3+6\,i@i. Uvažujeme-li kvadratickou rovnici v normovaném tvaru @i\, x^2+px+q=0@i, pak platí

  @b\begin{array}{rcl} -p&=&x_1+x_2=3-6\,i+3+6\,i=6, \\[3mm]   q&=&x_1\cdot x_2=(3-6\,i)(3+6\,i)=9-36\,i^2=9+36=45.\end{array} @b

  Komplexně sdružená čísla @i\,x_1=3-6\,i,\ x_2=3+6\,i\,@i jsou kořeny kvadratické rovnice @b x^2-6x+45=0. @b

   Pozor, častá chyba: Koeficient u lineárního členu @i\,p\,@i je roven mínus součtu kořenů rovnice. 

    Užitečná poznámka: Rovnice @i\,x^2-6x+45=0\,@i má stejné kořeny jako rovnice @i\,ax^2-6ax+45a=0,\ a\neq 0@i.              


Neřešené příklady

 1. V oboru komplexních čísel řešte kvadratickou rovnici @i\  2x^2-x+1=0@i.
 2. Řešte kvadratickou rovnici @i\ (1-\lambda)(2-\lambda)+3=0 @i s neznámou  @i \lambda \in \mathbb{C}@i.
 3. V oboru komplexních čísel řešte kvadratickou rovnici @i\ (\lambda+1)(2\lambda+1) = 3(\lambda-3) @i s neznámou @i\lambda\in \mathbb{C} @i.
 4. V oboru komplexních čísel řešte kubickou rovnici @i\ x^3-2=2(2x^2-4x-1)@i.

Licence CC BY

Last modified: Wednesday, 8 June 2022, 1:47 PM