Slovní zadání

Úroveň 1 - bez oxidačně-redukčních změn

Reakcí tetraboritanu disodného, kyseliny chlorovodíkové a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí fluoridu boritého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí síranu hlinitého, amoniaku a vody vzniká ... [Otevři]
Zahříváním oxidu chromitého a chloridu uhličitého vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu tetrathioantimoničnanového a kationtu oxoniového vzniká ... [Otevři]
Reakcí sulfidu arsenitého v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí sulfidu uhličitého v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu hlinitého, kyseliny fluorovodíkové a uhličitanu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí fluoridu křemičitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí bromidu fosforitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu boritého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosfidu vápenatého a vody vzniká ... [Otevři]

Úroveň 2 - lehčí oxidačně-redukční

Reakcí oxidu olovičitého a kationtu manganatého v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí zlata, kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové vzniká ... [Otevři]
Reakcí platiny, kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu tetrahydroxoolovnatanového a aniontu chlornanového vzniká ... [Otevři]
Reakcí zinku a vody v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí hliníku a vody v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí arsenu, chlornanu sodného a hydroxidu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí hydroxidu bismutitého, chloru a hydroxidu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí kyseliny seleničité a kyseliny chlorečné vzniká ... [Otevři]
Reakcí mědi a kyseliny dusičné vzniká ... [Otevři]
Reakcí bromu, kyseliny chlorné a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforu, kyseliny dusičné a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí plynného oxidu seleničitého a amoniaku vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu hořečnatého, křemíku a oxidu vápenatého za vysoké teploty vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu germaničitého, chloru a uhlíku za vysoké teploty vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu vanadičného, křemíku a oxidu vápenatého za vysoké teploty vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu seleničitanového a chloru v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu jodidového, aniontu manganistanového a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu manganistanového a aniontu dusitanového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu manganistanového, aniontu siřičitanového a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí selenu, kyseliny dusičné a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu jodidového a aniontu dusitanového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí plynného hydrazinu a chloru vzniká ... [Otevři]
Reakcí kationtu chromitého a peroxidu vodíku v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu arseničnanového a zinku v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí peroxidu vodíku a aniontu chlornanového vzniká ... [Otevři]
Reakcí arsenu a aniontu chlornanového v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí peroxidu vodíku a aniontu manganistanového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí jodu, chloru a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu siřičitanového a aniontu jodičnanového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí jodu a kyseliny dusičné vzniká ... [Otevři]

Úroveň 3 - těžší oxidačně-redukční

Reakcí ethynu, manganistanu draselného a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí beryllia a vody v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí zlata, kyslíku, kyanidu sodného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí kyseliny tetrachlorozlatité a chloridu cínatého vzniká ... [Otevři]
Reakcí stříbra, kyslíku, kyanidu draselného a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu zlatitého, oxidu siřičitého a uhličitanu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí síranu železnatého, peroxidu vodíku a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí amoniaku a bromu vzniká ... [Otevři]
Reakcí manganistanu draselného, kyseliny šťavelové a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí peroxidu vodíku a chlornanu vápenatého vzniká ... [Otevři]
Reakcí síranu hydrazinia(2+) a jodičnanu draselného vzniká ... [Otevři]
Reakcí dichromanu draselného, oxidu siřičitého a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu cínatého, oxidu siřičitého a kyseliny chlorovodíkové vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu diolovnato-olovičitého a kyseliny chlorovodíkové vzniká ... [Otevři]
Termickým rozkladem chromanu amonného vzniká ... [Otevři]
Tavením molybdenu, dusičnanu sodného a uhličitanu sodného vzniká ... [Otevři]
Tavením oxidu chromitého, dusičnanu sodného a uhličitanu sodného vzniká ... [Otevři]
Tavením oxidu manganičitého, chlorečnanu draselného a hydroxidu draselného vzniká ... [Otevři]
Tavením oxidu železitého, dusičnanu draselného a hydroxidu draselného vzniká ... [Otevři]
Reakcí kationtu železnatého a oxidu diolovnato-olovičitého v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu thiosíranového a chloru v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí zinku a kyseliny dusičné vzniká ... [Otevři]
Zahříváním pevného fosforečnanu vápenatého a uhlíku za vysoké teploty vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu chloričitého a peroxidu vodíku v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí kationtu stříbrného a peroxidu vodíku v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí kyseliny dusité, oxidu siřičitého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí kationtu železnatého a aniontu dichromanového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí jodu, hydroxylaminu a hydrogenuhličitanu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí kyseliny chlorovodíkové a oxidu manganičitého vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu thiosíranového a jodu vzniká ... [Otevři]

Úroveň 4 - disproporcionační a/nebo synproporcionační

Reakcí aniontu jodičnanového a aniontu jodidového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu chloričitého v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí bromu v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu thiosíranového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloridu - chlornanu vápenatého a kyseliny chlorovodíkové vzniká ... [Otevři]
Reakcí plynného azoxidu a amoniaku vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu manganistanového a kationtu manganatého v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí selenu a hydroxidu draselného vzniká ... [Otevři]
Reakcí chlorečnanu draselného a kyseliny sírové (koncentrovaná kyselina sírová) vzniká ... [Otevři]
Zahříváním chlornanu sodného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním pevného chlorečnanu draselného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním kyseliny fosforné vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforu a vody v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforu a vody ve vroucím roztoku vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforu a vody ve vroucím roztoku vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforu a vody ve vroucím roztoku vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu chlornanového a kyseliny chlorovodíkové vzniká ... [Otevři]
Reakcí chloru v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]

Úroveň 5 - složité oxidačně-redukční

Reakcí aniontu jodidového a aniontu dichromanového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí tetrahydridoboritanu sodného a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí oxidu arsenitého, zinku a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforu, chlornanu vápenatého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí hydrogensiřičitanu sodného, zinku a oxidu siřičitého vzniká ... [Otevři]
Reakcí aniontu hydrogensiřičitanového a aniontu dichromanového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí peroxidu vodíku a aniontu dichromanového v kyselém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí peroxodisíranu amonného a amoniaku vzniká ... [Otevři]
Katalyzovanou reakcí aniontu peroxodisíranového, kationtu manganatého a vody vzniká ... [Otevři]
Reakcí sulfidu cínatého, peroxidu vodíku a hydroxidu sodného vzniká ... [Otevři]
Zahříváním roztoku aniontu peroxodisíranového a aniontu jodičnanového vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforu, chloritanu sodného a vody vzniká ... [Otevři]
Zahříváním pevného chlorečnanu draselného a kyseliny šťavelové při 70°C vzniká ... [Otevři]

Úroveň 6 - speciality

Tavením sulfidu arsenitého, dusičnanu sodného a uhličitanu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí fosforečnanu vápenatého, uhlíku a oxidu křemičitého za vysoké teploty vzniká ... [Otevři]
Zahříváním pevného oxidu železnato-dichromitého, kyslíku a uhličitanu sodného vzniká ... [Otevři]
Reakcí disulfidu železnatého a kyseliny dusičné vzniká ... [Otevři]
Reakcí arseničnanu stříbrného, zinku a kyseliny sírové vzniká ... [Otevři]
Pražením arsenopyritu a kyslíku vzniká ... [Otevři]
Reakcí kationtu měďnatého a kyseliny fosforné v alkalickém prostředí vzniká ... [Otevři]
Reakcí bis(sulfidu) měďnato-železnatého a kyseliny dusičné vzniká ... [Otevři]
Tavením oxidu železnato-dichromitého, dusičnanu draselného a hydroxidu draselného vzniká ... [Otevři]