Rovnice

Úroveň 1 - bez oxidačně-redukčních změn

id-1-2:
Na2B4O7 + HCl + H2O
H3BO3 + NaCl [Otevři]
id-3-1:
BF3 + H2O
H[BF4] + H3BO3 [Otevři]
id-3-2:
Al2(SO4)3 + NH3 + H2O
Al(OH)3 + (NH4)2SO4 [Otevři]
id-3-3:
Cr2O3 + CCl4
tepelný rozklad
CrCl3 + COCl2 [Otevři]
id-3-4:
SbS43- + H3O+
Sb2S5 + H2S + H2O [Otevři]
id-3-5:
As2S3 + OH-
AsS33- + AsO33- + H2O [Otevři]
id-3-6:
CS2 + OH-
CO32- + CS32- + H2O [Otevři]
id-3-7:
Al2O3 + HF + Na2CO3
Na3[AlF6] + CO2 + H2O [Otevři]
id-3-8:
SiF4 + H2O
H2[SiF6] + SiO2 [Otevři]
id-3-9:
PBr3 + H2O
H3PO3 + HBr [Otevři]
id-3-10:
BCl3 + H2O
H3BO3 + HCl [Otevři]
id-8-3:
Ca3P2 + H2O
PH3 + Ca(OH)2 [Otevři]

Úroveň 2 - lehčí oxidačně-redukční

id-1-1:
PbO2 + Mn2+ + H+
MnO4- + Pb2+ + H2O [Otevři]
id-4-5:
Au + HNO3 + HCl
H[AuCl4] + NO + H2O [Otevři]
id-4-6:
Pt + HNO3 + HCl
H2[PtCl6] + NO + H2O [Otevři]
id-4-8:
[Pb(OH)4]2- + ClO-
PbO2 + Cl- + OH-
+ H2O
[Otevři]
id-4-9:
Zn + OH- + H2O
[Zn(OH)4]2- + H2 [Otevři]
id-4-10:
Al + OH- + H2O
[Al(OH)4]- + H2 [Otevři]
id-5-1:
As + NaClO + NaOH
Na3AsO4 + NaCl + H2O [Otevři]
id-5-2:
Bi(OH)3 + Cl2 + NaOH
NaBiO3 + NaCl + H2O [Otevři]
id-5-5:
H2SeO3 + HClO3
H2SeO4 + Cl2 + H2O [Otevři]
id-5-6:
Cu + HNO3
Cu(NO3)2 + NO + H2O [Otevři]
id-5-8:
Br2 + HClO + H2O
HBrO3 + HCl [Otevři]
id-5-9:
P + HNO3 + H2O
H3PO4 + NO [Otevři]
id-5-10:
SeO2 + NH3
g
Se + N2 + H2O [Otevři]
id-6-6:
MgO + Si + CaO
vysoká teplota
Mg + CaSiO3 [Otevři]
id-6-7:
GeO2 + Cl2 + C
vysoká teplota
GeCl4 + CO [Otevři]
id-6-8:
V2O5 + Si + CaO
vysoká teplota
V + CaSiO3 [Otevři]
id-7-2:
SeO32- + Cl2 + OH-
SeO42- + Cl- + H2O [Otevři]
id-7-4:
I- + MnO4- + H2O
IO3- + MnO2 + OH- [Otevři]
id-7-5:
MnO4- + NO2- + H+
NO3- + Mn2+ + H2O [Otevři]
id-7-6:
MnO4- + SO32- + H2O
MnO2 + SO42- + OH- [Otevři]
id-7-21:
Se + HNO3 + H2O
H2SeO3 + NO [Otevři]
id-7-23:
I- + NO2- + H+
I2 + NO + H2O [Otevři]
id-7-24:
N2H4 + Cl2
g
N2 + HCl [Otevři]
id-7-26:
Cr3+ + H2O2 + OH-
CrO42- + H2O [Otevři]
id-7-28:
AsO43- + Zn + H+
AsH3 + Zn2+ + H2O [Otevři]
id-7-29:
H2O2 + ClO-
O2 + Cl- + H2O (lineární kombinace 2 reakcí) [Otevři]
id-7-30:
As + ClO- + OH-
AsO43- + Cl- + H2O [Otevři]
id-7-31:
H2O2 + MnO4- + H+
O2 + Mn2+ + H2O (lineární kombinace 2 reakcí) [Otevři]
id-8-16:
I2 + Cl2 + H2O
HIO3 + HCl [Otevři]
id-8-17:
SO32- + IO3- + H+
SO42- + I2 + H2O [Otevři]
id-9-3:
I2 + HNO3
HIO3 + NO + H2O [Otevři]

Úroveň 3 - těžší oxidačně-redukční

id-1-3:
C2H2 + KMnO4 + H2SO4
CO2 + MnSO4 + KHSO4
+ H2O
[Otevři]
id-2-4:
Be + OH- + H2O
H2 + [Be(OH)4]2- [Otevři]
id-4-1:
Au + O2 + NaCN
+ H2O
Na[Au(CN)2] + NaOH [Otevři]
id-4-2:
H[AuCl4] + SnCl2
Au + SnCl4 + HCl [Otevři]
id-4-3:
Ag + O2 + KCN
+ H2O
K[Ag(CN)2] + KOH [Otevři]
id-4-4:
HNO3 + HCl
NOCl + Cl2 + H2O [Otevři]
id-4-7:
AuCl3 + SO2 + Na2CO3
Au + Na2SO4 + CO2
+ NaCl
[Otevři]
id-5-3:
FeSO4 + H2O2 + H2SO4
Fe2(SO4)3 + H2O [Otevři]
id-5-4:
NH3 + Br2 N2 + NH4Br [Otevři]
id-5-7:
KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4
MnSO4 + CO2 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]
id-5-11:
H2O2 + Ca(ClO)2
O2 + CaCl2 + H2O (lineární kombinace 2 reakcí) [Otevři]
id-5-13:
N2H6SO4 + KIO3
N2 + KI + H2SO4
+ H2O
[Otevři]
id-5-16:
K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4
Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O [Otevři]
id-5-17:
SnCl2 + SO2 + HCl
SnS2 + SnCl4 + H2O [Otevři]
id-5-18:
Pb2PbO4 + HCl
Cl2 + PbCl2 + H2O [Otevři]
id-6-1:
(NH4)2CrO4
termický rozklad
N2 + Cr2O3 + NH3
+ H2O
[Otevři]
id-6-2:
Mo + NaNO3 + Na2CO3
Na2MoO4 + NaNO2 + CO2 [Otevři]
id-6-3:
Cr2O3 + NaNO3 + Na2CO3
Na2CrO4 + NaNO2 + CO2 [Otevři]
id-6-4:
MnO2 + KClO3 + KOH
K2MnO4 + KCl + H2O [Otevři]
id-6-5:
Fe2O3 + KNO3 + KOH
K2FeO4 + KNO2 + H2O [Otevři]
id-7-8:
Fe2+ + Pb2PbO4 + H+
Fe3+ + Pb2+ + H2O [Otevři]
id-7-25:
SO3S2- + Cl2 + OH-
Cl- + SO42- + H2O [Otevři]
id-7-27:
Zn + HNO3
NH4NO3 + Zn(NO3)2 + H2O [Otevři]
id-8-1:
Ca3(PO4)2 + C
vysoká teplota
Ca3P2 + CO [Otevři]
id-8-8:
ClO2 + H2O2 + OH-
O2 + ClO2- + H2O (lineární kombinace 2 reakcí) [Otevři]
id-8-10:
Ag+ + H2O2 + OH-
O2 + Ag + H2O (lineární kombinace 2 reakcí) [Otevři]
id-8-12:
HNO2 + SO2 + H2O
NH2OH + H2SO4 [Otevři]
id-8-13:
Fe2+ + Cr2O72- + H+
Cr3+ + Fe3+ + H2O [Otevři]
id-8-14:
I2 + NH2OH + NaHCO3
NaI + N2O + CO2
+ H2O
[Otevři]
id-9-1:
HCl + MnO2
Cl2 + MnCl2 + H2O [Otevři]
id-9-4:
SO3S2- + I2
I- + S2O6(S2)2- [Otevři]

Úroveň 4 - disproporcionační a/nebo synproporcionační

id-2-1:
IO3- + I- + H+
I2 + H2O [Otevři]
id-2-2:
ClO2 + OH-
ClO3- + ClO2- + H2O [Otevři]
id-2-3:
Br2 + OH-
BrO3- + Br- + H2O [Otevři]
id-2-5:
SO3S2- + H+
S + SO2 + H2O [Otevři]
id-5-14:
CaCl(ClO) + HCl
Cl2 + CaCl2 + H2O [Otevři]
id-7-1:
N2O + NH3
g
N2 + H2O [Otevři]
id-7-3:
MnO4- + Mn2+ + OH-
MnO2 + H2O [Otevři]
id-7-12:
Se + KOH K2Se + K2SeO3 + H2O [Otevři]
id-7-13:
KClO3 + H2SO4
koncentrovaná H2SO4
ClO2 + HClO4 + K2SO4
+ H2O
[Otevři]
id-7-14:
NaClO
teplota
NaCl + NaClO3 [Otevři]
id-7-15:
KClO3
teplota
KClO4 + KCl [Otevři]
id-7-16:
H3PO2
teplota
H3PO3 + PH3 [Otevři]
id-7-17:
K P4 + OH- + H2O
PH3 + H2PO2- [Otevři]
id-7-18:
P4 + OH- + H2O
var
PH3 + H2PO3- [Otevři]
id-7-19:
P4 + OH- + H2O
var
H2 + H2PO2- [Otevři]
id-7-20:
P4 + OH- + H2O
var
P2H4 + H2PO3- [Otevři]
id-7-22:
ClO- + HCl
Cl2 + Cl- + H2O [Otevři]
id-8-9:
Cl2 + OH-
ClO- + Cl- + H2O [Otevři]

Úroveň 5 - složité oxidačně-redukční

id-1-4:
I- + Cr2O72- + H+
I2 + Cr3+ + H2O [Otevři]
id-2-6:
Na[BH4] + H2SO4
B2H6 + H2 + NaHSO4 [Otevři]
id-5-12:
As4O6 + Zn + H2SO4
AsH3 + ZnSO4 + H2O [Otevři]
id-5-15:
P4 + Ca(ClO)2 + H2O
Ca2P2O6 + HCl [Otevři]
id-5-19:
NaHSO3 + Zn + SO2
Na2S2O4 + ZnSO3 + H2O [Otevři]
id-7-7:
HSO3- + Cr2O72- + H+
HSO4- + Cr3+ + H2O [Otevři]
id-7-32:
H2O2 + Cr2O72- + H+
O2 + Cr3+ + H2O (lineární kombinace 2 reakcí) [Otevři]
id-8-6:
(NH4)2S2O6(O2) + NH3 N2 + (NH4)2SO4 [Otevři]
id-8-7:
S2O6(O2)2- + Mn2+ + H2O
katal.
MnO4- + SO42- + H+ [Otevři]
id-8-11:
SnS + H2O2 + NaOH
Na2SnO3 + Na2SO4 + H2O [Otevři]
id-9-2:
S2O6(O2)2- + IO3- + OH-
tepelný rozklad
H2IO63- + SO42- + H2O [Otevři]
id-9-5:
P4 + NaClO2 + H2O
Na2H2P2O6 + HCl [Otevři]
id-9-6:
KClO3 + H2C2O4
70°C
ClO2 + CO2 + K2C2O4
+ H2O
[Otevři]

Úroveň 6 - speciality

id-1-5:
As2S3 + NaNO3 + Na2CO3
Na3AsO4 + Na2SO4 + CO2
+ NaNO2
[Otevři]
id-6-9:
Ca3(PO4)2 + C + SiO2
vysoká teplota
P4 + CO + CaSiO3 [Otevři]
id-7-9:
FeCr2O4 + O2 + Na2CO3
teplota
Na2CrO4 + Fe2O3 + CO2 [Otevři]
id-7-10:
FeS2 + HNO3
Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO
+ H2O
[Otevři]
id-7-11:
Ag3AsO4 + Zn + H2SO4
AsH3 + Ag + ZnSO4
+ H2O
[Otevři]
id-8-4:
FeAsS + O2
pražení
Fe2O3 + As2O3 + SO2 [Otevři]
id-8-5:
Cu2+ + H3PO2 + OH-
CuH + HPO32- + H2O [Otevři]
id-8-15:
CuFeS2 + HNO3
Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + NO
+ H2SO4 + H2O
[Otevři]
id-8-18:
FeCr2O4 + KNO3 + KOH
K2CrO4 + K2FeO4 + KNO2
+ H2O
[Otevři]