Topic outline

 • General

  Vítejte na stránkách e-learningového přípravného kurzu Chemické výpočty určeného středoškolákům, kteří mají zájem studovat VŠCHT v Praze. Kurz je rozdělen do témat, v nichž jsou stručně nadefinovány požadované znalosti. Jednotlivé kapitoly obsahují krátké testy, v nichž máte možnost otestovat své znalosti, které se považují za zvládnuté v rámci základní a střední školy. Některé znalosti (volná a rušená krystalizace) pravděpodobně přesahují rozsah výuky na středních školách, jedná se ale pouze o aplikaci znalostí základních výpočtů (přímá úměra, hmotnostní zlomek). Analogický přípravný kurz z obecné a anorganické chemie najdete zde a z matematiky zde.

  Pokud najdete nějakou věcnou chybu nebo překlep, napište prosím na rubesovk@vscht.cz.

  • Následující kurz vznikl v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jako podpůrný e-learningový kurz k předmětu Chemické výpočty.

   Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002374 „Zkvalitnění vzdělávání - priorita VŠCHT Praha“ - Klíčová aktivita č. 7  - Adaptace studijního prostředí.

 • Fyzikální veličiny a jednotky pro chemické výpočty

  Časová náročnost: 45 minut

  Klíčová slova: látkové množství, látková (molární) koncentrace, hmotnostní koncentrace, hmotnostní zlomek, látkový zlomek, (relativní) molární hmotnost, (relativní) atomová hmotnost

 • Příprava a ředění roztoků

  Časová náročnost: 50 min

  Klíčová slova: roztok, hmotnostní zlomek, molární(látkový) zlomek, koncentrace - látková a hmotnostní, vzájemné vztahy veličin, výpočet složení v chemické sloučenině, nerozpustná nečistota

 • Příprava nasycených roztoků a krystalizace

  Časová náročnost: 40 min

  Klíčová slova: chemická reakce, vyčíslená chemická rovnice, stechiometrický koeficient, látkový poměr, reaktanty, produkty, nadbytek, teoretický výtěžek, účinnost reakce, praktický výtěžek

 • Látkové bilance při chemických reakcích

  Časová náročnost: 40 min

  Klíčová slova: chemická reakce, vyčíslená chemická rovnice, stechiometrický koeficient, látkový poměr, reaktanty, produkty, nadbytek, teoretický výtěžek, účinnost reakce, praktický výtěžek

 • Okénko pro SŠ učitele

  Tato část slouží ke komunikaci mezi vyučujícími chemických výpočtů na středních školách a tvůrci tohoto kurzu. Pokud se nějaký dotaz  nebo námět objeví častěji, bude vypracován krátký materiál a zveřejněn v této  části.

  • Zde můžete klást otázky týkající se nejasností v chemických výpočtech nebo vkládat vaše podněty. Otázky budou zodpovídány cca 1x týdně. V případě potřeby okamžité odpovědi, nás kontaktujte na rubesovk@vscht.cz nebo na 220 444 051.

   Pokud nejste přihlášeni a chcete se na něco zeptat, klikněte vpraho nahoře na "Přihlášení"

   a po kliku na tlačítko "Přihlásit se jinými údaji" zadejte následující:

   Už. jméno: host

   Heslo: host

   Poté se můžete zeptat kliknutím na "Přidat nové téma diskuse"

 • Literatura

  SIROTEK, V. Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. ISBN 80-7043-399-X (brož.).

  ZAJONCOVÁ, Ludmila, Petr TARKOWSKI a Rostislav HALOUZKA. Základní chemické výpočty pro biochemiky a biotechnology. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. Skripta. ISBN 978-80-244-5002-5.

  MARKO, Miloš, Stanislav HORVÁTH a Ján KANDRÁČ. Příklady a úlohy z chemie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

  FLEMR, Vratislav a Eva HOLEČKOVÁ. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1994. ISBN 80-7080-217-0.