1. Vypočítejte navážku krystalové sody (dekahydrátu uhličitanu sodného) a vody potřebné k přípravě 10% roztoku o hmotnosti 100 g. M(Na2CO3) = 105,988 g/mol. M(Na2CO3.10H2O) = 286,142 g/mol.
10 · 286,142/105,988 = 27 g krystalové sody; 100 – 27 = 73 ml vody

 

2. Vypočítejte koncentraci KMnO4 v roztoku, jestliže ve 300 ml roztoku je rozpuštěno 2 g KMnO4M(KMnO4) = 158,034 g/mol.

Koncentrace roztoku je 0,042 mol/l.

 

3. Rozpuštěním 25 g NaOH byl připraven roztok, v němž je c(NaOH) = 1,25 mol/l. Vypočítejte objem připraveného roztoku. M(NaOH) = 40 g/mol.

V = 500 ml

 

4. Vyjádřete hmotnostní zlomek koncentrované kyseliny chlorovodíkové (36%) pomocí látkové koncentrace (c). M(HCl) = 36 g/mol. ρ(⊙HCl) = 1,1789 g/ml.

c(HCl) ≐ 11,8 mol/l

 

5. Jaká bude látková koncentrace jodičnanu draselného ve vodném roztoku (c(KIO3)), bylo-li rozpuštěno 26 g této soli a její hmotnostní zlomek je 11,5 %. M(KIO3)) = 214 g/mol. ρ = 1,13 g/ml.

c ≐ 0,60 mol/l

 

6. Jaký objem vody použijete ke zředění 100 ml koncentrované kyseliny dusičné (65%), abyste získali její 20% roztok? ρ65% = 1,391 g/ml, ρ20% = 1,115 g/ml.

V = 312,975 ml

 

7. Dvacetiprocentní roztok síranu zinečnatého má obsahovat 45,0 g ZnSO4. Vypočítejte hmotnost bílé skalice (ZnSO4.7H2O) a objem vody (20 °C), které jsou zapotřebí k přípravě roztoku, když máte k dispozici čistou a suchou sůl. M(ZnSO4) = 161,45 g/mol; M(ZnSO4.7H2O) = 287,56. M(H2O) = 18,015 g/mol.

80,15 g skalice, 145 ml vody

 

8. Vypočítejte hmotnostní zlomek H3PO4 v roztoku připraveném zředěním koncentrované osmdesátiprocentní kyseliny (ρ = 1,63 g/cm3) vodou (při laboratorní teplotě) v objemovém poměru 1:2.

w = 0,36

 

9. Dvacetiprocentní roztok síranu zinečnatého má obsahovat 45,0 g ZnSO4. Vypočítejte hmotnost bílé skalice (ZnSO4.7H2O) a objem vody (20 °C), které jsou zapotřebí k přípravě roztoku, když skalice obsahuje 6,5 % nerozpustných nečistot. M(ZnSO4) = 161,45 g/mol; M(ZnSO4.7H2O) = 287,56.

85,72 g skalice, 145 ml vody

 

10. Z technického dichromanu obsahujícího 4,8 % nerozpustných nečistot, má být připraven 10%ní roztok K2Cr2O7. Vypočítejte množství dichromanu draselného a množství vody, které se použijí k přípravě 200 g roztoku.

21 g K2Cr2O7, 180 ml vodyLast modified: Thursday, 14 July 2022, 10:01 AM