1. Vypočítejte hmotnostní zlomek KCl v jeho nasyceném roztoku při 20 °C. Rozpustnost KCl při 20 °C je 34 g ve 100 g vody.
w = 0,2537


2.  Vypočítejte hmotnostní zlomek Na2SO4 v roztoku dekahydrátu síranu sodného nasyceném při teplotách a) 20 °C, b) 60 °C. Rozpustnost Na2SO4.10H2O ve 100 g vody je při 20 °C 58,3 g a při 60 °C 241,4 g.

M(Na2SO4) = 142,04 g/mol; M(Na2SO4.10H2O) = 322,19 g/mol

w = 0,162; 0,312


3.  Volnou krystalizací při teplotě 20 °C má být z nasyceného roztoku obsahujícího 145 g SbCl3 získáno 120 g krystalů této látky. Vypočítejte hmotnost vody, které je nutno odpařit. Rozpustnost SbCl3 při 20 °C je 932 g ve 100 g vody.

12,88 g vody


4.  Ve vodném roztoku je rozpuštěno 45 g Ba(NO3)2. Vypočítejte, na jakou hmotnost se musí zahustit, abyste získali roztok nasycený při 100 °C. Vypočítejte hmotnost krystalů, které se vyloučí po ochlazení tohoto roztoku na teplotu 20 °C. Rozpustnost Ba(NO3)2 při 20 °C je 9,2 g a při 100 °C je 34,2 ve 100 g vody.

176,6 g roztoku, 32,9 g krystalů


5. Z nasyceného roztoku dusičnanu měďnatého, jehož hmotnost je 124 g, má být volnou krystalizací při teplotě 20 °C získáno 50 g Cu(NO3)2.3H2O. Vypočítejte hmotnost vody, kterou je z roztoku třeba odpařit. Rozpustnost Cu(NO3)2.3H2O při teplotě 20 °C je 252 g ve 100 g vody. M(Cu(NO3)2) = 187,56 g/mol; M(Cu(NO3)2.3H2O) = 241,60 g/mol.

19,8 g vody


6. Máme 500 g dusičnanu stříbrného, který je z výroby znečištěn 7 hm. % kovového stříbra. Sůl chceme přečistit rušenou krystalizací: připravíme roztok nasycený při 100 °C, odfiltrujeme pevné stříbro a roztok zchladíme na 0 °C. Vypočítejte hmotnost stříbra odděleného filtrací. Dále vypočítejte objem vody potřebný k přípravě roztoku nasyceného při teplotě 100 °C a hmotnost krystalů, které získáme krystalizací po zchlazení na 0 °C. Rozpustnost AgNO3 (ve 100 g vody): 122 g (0 °C), 952 g (100 °C).

35 g Ag, 49 ml vody, 405,5 g krystalů


Last modified: Thursday, 14 July 2022, 10:02 AM