Teplota —T, t

1. Vypočítejte z výše uvedeného vztahu, při kolika kelvinech vaří čistá voda (při standardním tlaku).

373,15 K

2. Tzv. absolutní nula znamená teplotu T = 0 K. Vyjádřete tuto hodnotu v °C.

–273,15 K

3. Některé hodnoty v chemických tabulkách najdete při teplotě 298 K. Kolik je to °C?

≐25 °C

4. Kapalný dusík se používá jako chladivo, které má velmi nízkou teplotu varu – přibližně 77 K. Kolik je tato hodnota v °C?

-196,15 °C


Tlak — p

1. Vypočítejte, kolik megapascalů je 10 kilopascalů.

0,010 MPa

2. Vyjádřete hodnotu 0,000 01 kilopascalů v milipascalech.

10 mPa

3. Jedna fyzikální atmosféra je 101 325 Pa, kolik je to MPa?

0,101 325 MPa

4. Standardní tlak má hodnotu 105 Pa, kolik je tato hodnota v kilopascalech?

100 kPa

Objem — V

1. Kolik litrů je v jednom kubickém metru?

1 000 l

2. Přepočítejte 2 decimetry krychlové na mililitry.

2000 ml

3. Jaký objem zaujímá palubní zavazadlo o velikosti 55 × 40 × 20 cm? Objem vyjádřete v litrech.

44 l

4. Doplňte: 27 hl = .......... ml, 425 ml = .......... dm3, 82 m3 = .......... dl, 31 cm3 = .......... ml

2 700 000 ml, 0,425 ml3, 820 000 dl, 31 ml


Hmotnost - m

1. Kolik kilogramů váží 45tunový vlakový vagón?

45 000 kg

2. Převeďte na uvedenou jednotku: 78 μg = .......... mg, 2,35 g = .......... mg, 876,5 kg = .......... t, 34,2 t = .......... g

0,078 mg, 2 350 mg, 0,8765 t, 34 200 000 g

Hustota -ρ

1. Kolik gramů váží 1 cm3 stříbra, pakliže 1 kubický metr váží přibližně 10 500 kg?

10,5 g

2. Převeďte jednotky: 45 kg/m3 = .......... g/ml, 968,3 kg/dm3 = .......... g/l, 56,38 g/cm3 = .......... kg m–3, 235 kg/dm3 = .......... kg/m3.

0,045 g/ml, 968 300 g/l, 56 380 kg/m3, 235 000 kg/m3

3. Vypočtěte hustotu ocelového kvádru o rozměrech 4 × 5 × 8 cm, který váží 1,256 kg.

7,85 g/ml

4. Jaká je hmotnost (kg) vzduchu v místnosti o rozměrech 5 × 7 × 3 m, když víte, že jeho hustota je 1,28 kg/m3?

134,4 kg

Látkové množství - n 

1. Převeďte jednotky: 8,25 kmol = .......... mol, 7 438 mmol = .......... mol, 0,000 35 mol = .......... μmol, 2 531,2 mol = .......... kmol.

8 250 mol, 7,438 mol, 350 μmol, 2,531 2 kmol

2. Kolik molů lidí je aktuálně na světě, když v současné populaci žije přibližně 7 642 096 624 obyvatel?

1,269 · 10–14 mol

3. Kolik molů dešťových kapek o objemu 30 μl je třeba k naplnění bazénu o objemu 300 000 l?

1,66 · 10–14 mol

Molární hmotnost - M

1. Vyjádřete v gramech hmotnost 4,52 · 1023 atomů vápníku (ACa = 40,08 g/mol).

≐30 g

 

2. Bude těžší 2 · 1025 atomů stroncia (ASr = 87,62 g/mol) nebo 2 kg peří?

Sr bude těžší (2909 g)

 

3. Kolik decilitrů vody je 25 molů, když víte, že 18,0153 g váží 1 mol vody a její hustota je 1 g/ml?

≐4,5 dl

 

4. Jaká je hmotnost (kg) 150 molů železného válce, když 1 mol váží 55,85 g?

8,38 kg

 

5. Hustota hliníku je 2,7 g cm–3. Kolik atomů Al obsahuje hliníková krychlička o hraně 1 μm? (AAl = 26,98 g/mol)

≐60 220 000 000 atomů

 

6. Vypočítejte hmotnost rtuťové kapky, která obsahuje 2 · 1023 atomů Hg (AHg = 200,59 g/mol). Rtuť má hustotu 13,534 g cm−3.

≐66,62 gLast modified: Thursday, 14 July 2022, 10:00 AM