Dotazy k obecné a anorganické chemii

Výuka CH na SŠ vs. pohled učitelů z VŠ

Re: Výuka CH na SŠ vs. pohled učitelů z VŠ

by Kateřina Rubešová -
Number of replies: 0

Dobrý den,

mohu vám odpovědět pouze podle svých zkušeností z výuky na VŠ a je to můj osobní názor. S názory učících doktorandů, které popisujete, se nesetkávám. Jediné, s čím souhlasím, je, že se studenti na SŠ mnohdy asi učí chemii bez porozumění a pouze se biflují. Jsem daleka toho, říci, čí je to chyba, spíš bych chtěla říci, co je z pohledu vyučujícího v 1. ročníku VŠ důležité pro úspěch studentů, a to z pohledu anorganické chemie.

Za mě je to jednoznačně schopnost logického uvažování (nemůžu vypočítat hmotnost roztoku 1000 tun, když je to příklad z laboratoře; když se ptám na Ni+HBr, měl by student být schopen odvodit, že je to stejné jako Fe+HCl, což asi zná) a porozumnění základním principům chemie (vztah postavení prvků v PT a jejich vlastností; význam a operace s počtem molů; pojem chemické rovnováhy a jejího ovlivnění apod.). Proto jsem toho názoru, že základní chemické výpočty se musí vyučovat, i když už např. neodpovídají současné analytické praxi.

To, s čím zásadně nesouhlasím, je, že vyučovat názvosloví je zastaralé. Názvosloví je jazyk chemiků a bez něj se prostě nedomluví. K diskusi je, na kolik vyučovat již ve fázi SŠ nový názvoslovný systém opouštějící -ný, -natý atd. Můj názor je, nechat to na VŠ a tam pouze informativně. Koordinační názvosloví je rozhodně také potřeba, i kdyby jen v základním náhledu. Již od 1. semestru jsou koordinační sloučeniny součástí výuky a nedovedu si představit, jak bych o nich mluvila jinak, než pomocí jejich názvů....

Pro nás je jednoznačně u studentů nejdůležitější schopnost odvozovat z věcí, které znám, a pracovat s analogiemi - tzn. když dostanu úplně neznámou rovnici, musím začít přemýšlet o acidobazickém chování látek, o jejich redoxních vlastnostech, o rozpustnosti případných produktů atd. a tak jsem schopna odhadnout její průběh. Takovýmto způsobem i zkoušíme v Obecné a anorganické chemii I a je dost znát, že na tento způsob přemýšlení není většina studentů ze SŠ moc zvyklá (stěžují si - to jsme neměli na přednášce, proč se na to ptáte; je to ale pouze princip té dvojice Ni+HBr vs Fe+HCl).

FB neprovozuji, tak budu ráda, když mi diskusi přepošlete. Na letošní letní škole učitelů SŠ (pokud se uskuteční) chystáme s profesorem Cibulkou přehled toho, co bychom si představovali, že studenti rámcově budou umět, aby uspěli v základních dvou předmětech - anorganické a organické chemii.

Doufám, že jsem alespoň částečně odpověděla. Co se týká systému výuky a jeho změn by vám asi fundovaněji odpověděl pan doktor Holzhauser  z našeho Ústavu učitelství.

Zdraví Kateřina Rubešová