jak vypočítat příklad?

Re: jak vypočítat příklad?

by Kateřina Rubešová -
Number of replies: 0
Dobrý den,
když budeme předpokládat, že všechen dusík je ve formě amoniaku (a nikoli částečně neutralizované amonné soli), pak po smíchání vzorku s kyselinou sírovou dojde k neutralizaci (vzhledem k malé koncentraci roztoků také nepočítám s  možností, že by vznikal hydrogensíran amonný):
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 (R1)
Kyseliny sírové byl evidentně přidán přebytek, který je následně titrován hydroxidem sodným:
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O (R2)

Tzn. začneme od konce - spotřebě 28,2 ml odměrného roztoku NaOH odpovídá následující množství H2SO4 (vše budeme počítat přes moly):
n(H2SO4, R2) = (0,0282 l x 0,211 mol/l) / 2 = 0,0029751 mol
Pak můžeme spočítat, kolik H2SO4 bylo spotřebováno na reakci s amoniakem:
n(H2SO4, R1) = (0,05 l x 0,103 mol/l) - 0,0029751 mol = 0,0021749 mol
což následně převedeme na počet molů přítomného amoniaku:
n(NH3, R1) = 2 x 0,0021749 mol = 0,0043498 mol
což převedeme na hmotnost dusíku:
m(N) = 0,0043498 mol x 14 g/mol = 0,0608972 g
a následně vypočítáme hmotnostní zlomek dusíku ve vzorku se započítáním toho, že k analýze šla jen 1/5 vzorku:
w(N) = (5 x 0,0608972 g / 2,4281 g ) x 100 % = 12,54 %

Zdraví Kateřina Rubešová

p.s. neuškodilo by se pod svůj dotaz podepsat; tento chat nefunguje jako anonymní servis