Jana Říhová Ambrožová
Encyklopedie hydrobiologie
výkladový slovník
VŠCHT Praha
obsah procvičování   nápověda
Vydavatelství VŠCHT Praha