Nápověda

Vydání výkladového slovníku Encyklopedie hydrobiologie v elektronické podobě umožnilo rozšířit tradiční knižní podobu i o další, běžně nerealizovatelné funkce. Ke standardním rejstříkům hesel tak přibyly i náhledové seznamy obrázků, taxonomických schemat, tabulek a rovnic, stejně jako seznam badatelů tohoto oboru. Prostředí webového prohlížeče pak umožnilo přidat i plnotextové vyhledávání a jednoduché procvičování látky.

Pro úplný přehled viz obsah.


Plnotextové vyhledávání
nápověda - vyhledávání Plnotextové vyhledávání, přístupné v levém horním rohu pod logem publikace, umožňuje interaktivní vyhledávání ve všech textech. Navíc přímo na stránce vyhledávání jsou nalezené výskyty hledaného řetězce automaticky upravovány během zadávání dotazu, takže uživatel má možnost okamžitě přizpůsobit dotaz aktuálním výsledkům.

nápověda - vyhledávání Na starších strojích může být tato funkce poměrně náročná na čas a systémové prostředky, v tom případě ji můžete vypnout příslušnou volbou na stránce vyhledávání.

Funkce Procvičování
Funkce Procvičování generuje 10 náhodně vybraných hesel ze všech dostupných. Student má tak možnost velmi snadno zjistit, zda má o obsahu jednotlivých hesel dostatečnou představu.

Interaktivní grafy souvislostí
nápověda - grafy souvislostí Text každého hesla doplňují odkazy na grafy vzájemných souvislostí mezi hesly. Tyto grafy ukazují, ze kterých hesel je odkazováno a na jaká hesla odkazuje příslušné heslo, a uvádějí tak vysvětlovaný termín do širších souvislostí. Přitom tyto grafy jsou interaktivní, to znamená, že je možné v nich poklepáním myší přecházet na znázorněná související hesla (a tak si je případně rovnou prostudovat či připomenout).
Pro zajímavost či vážnější zájemce jsou kromě grafů první úrovně (I) k publikaci přidány i grafy druhé úrovně (II), které rozšiřují zobrazení i o souvislosti odkazujících a odkazovaných hesel. Protože provázanost hesel je poměrně značná, jsou tyto grafy často již dosti velké a hůře přehledné, nicméně i tak mohou zájemcům poskytnout zajímavý náhled na souvislost vysvětlovaných pojmů.


Náměty a připomínky
Jakékoliv připomínky k obsahu i funkčnosti elektronického slovníku uvítáme. Pište je prosím na adresu vydavatelstvi@vscht.cz. Děkujeme.

Technické poznámky
Slovník je použitelný v každém novějším webovém prohlížeči, ke své plné funkčnosti však vyžaduje povolený JavaScript (bez něj nefunguje procvičování ani vyhledávání a rozvržení stránky neodpovídá velikosti okna). Rovněž tak některé nadstandardní, funkčnost neomezující funkce (jako zvětšování náhledů obrázků) nejsou dostupné pro všechny druhy prohlížečů.
Slovník byl testován na těchto prohlížečích: Mozilla 1.7+ a její deriváty (Firefox 1.0+), Opera 8.0+, Konqueror 3.3.1, Microsoft Internet Explorer 5.0 a 6.0; a to na platformách Linux a Windows.