Seznam tabulek

u hesla Bakteriózy:
Nákazy přenášené vzduchem
Nákazy přenášené pohlavním stykem
Nákazy přenášené alimentární cestou
Nákazy přenášené zvířaty
u hesla Dlouhodobý test na semenech:
Pracovní roztoky pro dlouhodobý test na semenech
u hesla Houby, Fungi:
Zjednodušený přehled zástupců hub Fungi
u hesla Řasy:
Zjednodušený přehled hlavních taxonomických skupin řas
u hesla Saprobní index:
Odhadní stupnice hojnosti h
u hesla Skupina aerobních a anaerobních koků:
Skupina aerobních a anaerobních koků
u hesla Skupina aerobních a mikroaerobních šroubovitých či zakřivených bakterií:
Skupina aerobních a mikroaerobních šroubovitých či zakřivených bakterií
u hesla Skupina aerobních chemoorganotrofních nefermentujících koků a tyčinek:
Skupina aerobních chemoorganotrofních nefermentujících koků a tyčinek
u hesla Skupina anaerobních koků a tyčinek:
Skupina anaerobních koků a tyčinek
u hesla Skupina bakterií množící se pučením či vytvářející extracelulární výběžky:
Skupina bakterií množící se pučením či vytvářející extracelulární výběžky
u hesla Skupina bakterií redukujících síru a sirné sloučeniny:
Skupina bakterií redukujících síru a sirné sloučeniny
u hesla Skupina bakterií tvořících mycelium:
Skupina bakterií tvořících mycelium
u hesla Skupina bakterií tvořících pochvy:
Skupina bakterií tvořících pochvy
u hesla Skupina fakultativně anaerobních chemoorganotrofních tyčinek:
Skupina fakultativně anaerobních chemoorganotrofních tyčinek
u hesla Skupina fototrofních bakterií:
Skupina fototrofních bakterií
u hesla Skupina chemolitotrofních bakterií:
Skupina chemolitotrofních bakterií
u hesla Skupina chemoorganotrofních buněk s klouzavým pohybem:
Skupina chemoorganotrofních buněk s klouzavým pohybem
u hesla Skupina koků a tyčinek tvořících endospory:
Skupina koků a tyčinek tvořících endospory
u hesla Skupina nepravidelně sporulujících tyčinek:
Skupina nepravidelně sporulujících tyčinek
u hesla Skupina pravidelných nesporulujících tyčinek:
Skupina pravidelných nesporulujících tyčinek
u hesla Skupina rikétsií a chlamydií:
Skupina rikétsií a chlamydií
u hesla Skupina spirochét:
Skupina spirochét
u hesla Trofie nádrže:
Typizace vod podle jejich úživnosti (trofie)
u hesla Virózy:
Přehled DNA-virů
Přehled RNA-virů
u hesla Využití čistírenských kalů:
Přípustné množství mikroorganismů v sušině aplikovaných kalů
Sledované patogeny v KČOV a limitní hodnoty
u hesla Způsob vyhodnocení vyšetřené plochy počítací komůrky:
Přehled koeficientů používaných pro přepočet zjištěných organismů na vyšetřené ploše na celkový počet organismů v 1 ml vzorku vody