Elektronická publikace „Encyklopedie hydrobiologie“, verze 1.0, 2006.
Obsahuje plnotextové vyhledávání, interaktivní obsah, náhledy obrázků a vzorců.

Anotace

Biologický slovník uvádí základní hydrobiologické a mikrobiologické termíny, které jsou doplněny taxonomickými přehledy organismů a bohatou obrazovou a fotografickou dokumentací. Účelem slovníku není úplné a podrobné uvedení biologických pojmů či taxonomických přehledů, ale předložení jednoduché a praktické pomůcky, např. při práci s mikroskopem či při práci v terénu nebo v laboratoři. Černobílé perokresby jsou vhodně doplněny barevnými fotografiemi pořízenými při mikroskopování. Je zde popsán odběr vzorků, jejich uchovávání a skladování před vlastní analýzou, dále jsou zmíněny zásady kvalitativních a kvantitativních hydrobiologických a mikrobiologických rozborů s ohledem na indikační organismy a příprava preparátů. Zmíněna je i problematika ekologie (tzv. saprobiologie využívající organismy jako indikátory podmínek prostředí), problematika obtížně odstranitelných organismů vodárenskou i čistírenskou technologií, negativní pomnožování organismů v chladicích okruzích či testy toxicity s příklady zkušebních organismů.


Elektronická publikace vznikla jako součást TRANSFORMAČNÍCH ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ MŠMT ČR na rok 2006 - projekt č. 432 „Integrovaný systém elektronických studijních opor VŠCHT Praha“.