Elektronická publikace vznikla jako součást TRANSFORMAČNÍCH ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ MŠMT ČR na rok 2006 - projekt č. 432 „Integrovaný systém elektronických studijních opor VŠCHT Praha“.

Vydala:    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vydavatelství VŠCHT Praha
Technická 5, 166 28 Praha 6
http://vydavatelstvi.vscht.cz
tel: (+420)220443071
fax: (+420)220443031
vydavatelstvi@vscht.cz

Redakce: Eva Dibuszová

© Jana Ambrožová Říhová, 2006
Electronic Version © Pavel Srb, Jiří Jirát, Jiří Znamenáček, Bedřich Košata, Miloslav Nič, 2006
Design © Ladislav Hovorka, 2006