ECHO > Anorganická chemie > Elektronové vzorce > Slovní zadání


Elektronové vzorce - slovní zadání

Sestavte elektronový vzorec pro následující sloučeninu:

amoniak

anion azidový

anion chlorečnanový

anion chloristanový

anion chloritanový

anion dihydrogenfosforečnanový

anion dihydrogenjodistanový

anion dusitanový

anion dusičnanový

anion fosforečnanový

anion hexafluoroantimoničnanový

anion hexafluorofosforečnanový

anion hexafluorohlinitanový

anion hexafluorokřemičitanový

anion hydrogenfosforečnanový

anion hydrogensiřičitanový

anion hydrogensíranový

anion hydrogenuhličitanový

anion siřičitanový

anion síranový

anion tetrachloro-difluorofosforečnanový

anion tetrachlorojoditanový

anion tetrafluoro-oxobromičnanový

anion tetrafluorobromitanový

anion tetraoxokřemičitanový

anion thiosíranový

anion tribromidový

anion trijodidový

anion uhličitanový

arsan

azoxid

bromid boritý

bromid fosforečný

bromid fosforitý

bromid fosforylu

bromid jodičný

chlorid boritý

chlorid fosforečný

chlorid fosforitý
chlorid fosforylu

chlorid joditý

chlorid jodičný

chlorid karbonylu

chlorid nitrosylu

chlorid nitrylu

chlorid sulfurylu

chlorid telluričitý

chlorid thionylu

chlorid uhličitý

dichlorsulfan

difluorid kyslíku

difluorsulfan

fluorid antimoničný

fluorid boritý

fluorid bromitý

fluorid bromičný

fluorid chlorečný

fluorid chloritý

fluorid fosforitý

fluorid fosforylu

fluorid joditý

fluorid jodičný

fluorid kyseliny chlorečné

fluorid nitrosylu

fluorid perchlorylu

fluorid seleničitý

fluorid siřičitý

fluorid sulfurylu

fluorid sírový

fluorid uhličitý

fluorid xenonatý

fluorid xenoničitý

fosfan

hydrazin

hydroxylamin

ion tetrachlorofosforečný

ion tetrafluoroarseničný

kation amonný
kation difluoroarsenitý

kation difluorobromitý

kation difluorochloritý

kation fosfoniový

kation oxo-chloroseleničitý

kation oxoniový

kation trifluoroxenonový

kyanovodík

kyselina chlorečná

kyselina chloristá

kyselina hexaoxojodistá

kyselina hexaoxotellurová

kyselina sírová

kyselina trihydrogenboritá

kyselina trihydrogenfosforečná

methan

močovina

oxid - difluorid xenonový

oxid - tetrafluorid xenonový

oxid bromný

oxid chlorný

oxid selenový

oxid siřičitý

oxid sírový

oxid uhličitý

oxid xenoničitý

oxid xenonový

pentafluorid-oxid jodistý

peroxid vodíku

silan

silylium

sulfan

tetrafluorid-oxid sírový

tribromid - sulfid fosforečný

trichloramin

trifluoramin

trifluorid-oxid chloristý

voda