ECHO > Anorganická chemie > Elektronové vzorce > anion hydrogensíranový


Zadání

Nakreslete elektronový vzorec pro: anion hydrogensíranový

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

KrokElektrony
 Umístěno

v tomto kroku
Zbývá

umístit
1. Vzorec: ? zobraz řešení kroku
HSO4-
2. Bilance valenčních elektronů: ? zobraz řešení kroku
PrvekPočet

valenčních

elektronů?
Počet

atomů
Součin
H1 ?×1=1
S6 ?×1=6
O6 ?×4=24
Součet 32
minus náboj  - (-1)
Celkem: 32

1. skupina - počet valenčních elektronů: 1

1. perioda

Elektronová konfigurace:

n = 1 (číslo periody)

1s1

Valenční orbitaly:

Prvek je ze 1. skupiny, valenční orbitaly jsou proto:1s

16. skupina - počet valenčních elektronů: 6

3. perioda

Elektronová konfigurace:

n = 3 (číslo periody)

Ne 3s2 3p4

Valenční orbitaly:

Prvek je ze 16. skupiny, valenční orbitaly jsou proto:3s 3p

16. skupina - počet valenčních elektronů: 6

2. perioda

Elektronová konfigurace:

n = 2 (číslo periody)

He 2s2 2p4

Valenční orbitaly:

Prvek je ze 16. skupiny, valenční orbitaly jsou proto:2s 2p

32 (párů: 16)
3. Skelet: ? zobraz řešení kroku
Skelet molekuly10 (párů: 5)32 - 10 = 22 (párů: 11)
4a. Elektronové páry na terminálních atomech: ? zobraz řešení kroku
Vzorec s doplněnými elektronovými páry na terminálních atomech22 (párů: 11)22 - 22 = 0 (párů: 0)
4b. Elektronové páry na centrálních atomech: ? zobraz řešení kroku
Žádné další elektronové páry již nejsou k dispozici.
5. Doplnění formálních nábojů: ? zobraz řešení kroku
 Vzorec s doplněnými formálními náboji -1
AtomPočet elektronůFormální náboj
VýchozíV molekule
S646 - 4 = 2
O676 - 7 = -1
O676 - 7 = -1
O666 - 6 = 0
O676 - 7 = -1
H111 - 1 = 0


Nulové náboje nepíšeme:  
 Vzorec s doplněnými formálními náboji -1
6. Kontrola - součet formálních nábojů musí být roven celkovému náboji:  zobraz řešení kroku
2 + (-1) + (-1) + 0 + (-1) + 0 = -1
Geometrie molekuly (podle VSEPR) je AB4, prohlédněte si také její 3D strukturu.
Každý prvek, i kdyby byl sebetěžší, má nanejvýš dvojí valenční orbitaly. Které to jsou:
SkupinaValenční orbitalyMaximální počet valenčních elektronů
1. + 2.ns2
3. až 12.ns a (n - 1)d12
13. až 18.ns a np8
lanthanoidy

a aktinoidy
ns a (n - 2)f16
n — hlavní kvantové číslo = číslo periody
Výchozím krokem je správný „obyčejný“ vzorec požadované částice (chloridy thionylu a sulfurylu zdraví své příznivce!).

Sečtěte úplně všechny valenční elektrony úplně všech přítomných prvků a má-li částice náboj, odečtěte jeho velikost od sumárního počtu valenčních elektronů (elektron = záporný náboj, proto je-li daná částice nabitá, příslušný počet jich přidáme či ubereme).

Tím jste získali počet elektronů, které máte k dispozici. Rozdělte je do dvojic, protože každý orbital, ať se mu říká atomový nebo molekulový, ať slouží jako vazebný nebo je volný, do sebe pojme nanejvýš 2 elektrony. Elektronový pár znázorníte čárkou, nepárový elektron, zbude-li jaký, tečkou, značky prvků znáte, můžete začít kreslit.

Nakreslete kostru molekuly:

Centrální atom

  • zvolte centrální atom, z něho vychází potřebný počet vazeb k ostatním atomům.
  • centrálním atomem není vodík
  • z ostatních prvků je to ten, který má nejnižší elektronegativitu (a proto má kladné oxidační číslo, a proto se píše ve vzorci vlevo).
Př.: u chloridu fosforitého bude centrálním atomem fosfor a z něho budou vycházet tři vazby k atomům chlóru.

Výjimka: oxid chlorný, Cl2O, v němž je centrálním atomem kyslík, stejně jako ve vodě a v difluoridu kyslíku, jejichž struktuře se podobá.

Vodíky

V kyslíkatých kyselinách není kyselý vodík vázán k centrálnímu atomu přímo, ale prostřednictvím kyslíku, jako skupina –O-H.

Chytáky: kyseliny fosforitá a fosforná
Spočítejte, kolik elektronových párů jste vypotřebovali na vazby a kolik jich ještě zbylo. Přiřaďte je k atomům podle těchto pravidel: a) atomy s nejvyšší elektronegativitou (obvykle ty koncové) nechť mají kolem sebe 4 páry, což odpovídá možnostem orbitalů s a p. Pozor: prvky z 2. periody nemohou mít kolem sebe nikdy víc než 4 páry elektronů = elektronový oktet.
Pokud pořád ještě něco zbývá, přidejte to k centrálnímu atomu, je-li alespoň ze 3.periody, může mít kolem sebe i více než 4 páry elektronů.
Formální náboje
Dokončíme vzorce tím, že doplníme formální náboje. Formální náboj je číslo, které říká, o kolik elektronů se atom v molekule rozchází se svou výchozí elektronovou konfigurací.
Zápis
Je vhodné ho zapisovat do kroužku, aby se nepletl s oxidačním číslem nebo s „pravým“ nábojem.
Součet formálních nábojů v částici
se rovná jejímu náboji celkovému, tentokrát už skutečnému.