ECHO > Anorganická chemie > Elektronové vzorce > Seznam sloučenin s názvy


Rejstřík názvů

Řadit podle
vzorecčeský názevanglický název
[AlF6]3-anion hexafluorohlinitanovýhexafluoroaluminate(III) ion
[AsF2]+kation difluoroarsenitýdifluoroarsenic(III) cation
AsF4+ion tetrafluoroarseničnýtetrafluoroarsenic(V) ion
AsH3arsanarsine
BBr3bromid boritýboron tribromide
BCl3chlorid boritýboron(III) chloride
BF3fluorid boritýboron(III) fluoride
Br3-anion tribromidovýtribromide(1-)
[BrF2]+kation difluorobromitýdifluorobromine(III) ion
BrF3fluorid bromitýbromine trifluoride
BrF5fluorid bromičnýbromine pentafluoride
[BrF4]-anion tetrafluorobromitanovýtetrafluorobromate(III) ion
[BrF4O]-anion tetrafluoro-oxobromičnanovýtetrefluoro-oxobromate(V) ion
Br2Ooxid bromnýdibromine monoxide
CCl4chlorid uhličitýcarbon tetrachloride
CF4fluorid uhličitýcarbon tetrafluoride
CH4methanmethane
CO2oxid uhličitýcarbon dioxide
CO32-anion uhličitanovýcarbonate anion
COCl2chlorid karbonylucarbonyl chloride
CO(NH2)2močovinaurea
[ClF2]+kation difluorochloritýdifluorochlorine(III) ion
ClF3fluorid chloritýchlorine trifluoride
ClF5fluorid chlorečnýchlorine pentafluoride
ClF3O2trifluorid-oxid chloristýchlorine trifluoride-dioxide
ClO4-anion chloristanovýperchlorate anion
ClO3-anion chlorečnanovýchlorate anion
Cl2Ooxid chlornýdichlorine monoxide
ClO2-anion chloritanovýchlorite anion
ClO3Ffluorid perchloryluperchloryl fluoride
ClO2Ffluorid kyseliny chlorečnéchloryl fluoride
H3BO3kyselina trihydrogenboritáboric acid
HCNkyanovodíkhydrogen cyanide
HCO3-anion hydrogenuhličitanovýhydrogencarbonate(1-) anion
HClO4kyselina chloristáperchloric acid
HClO3kyselina chlorečnáchloric acid
H5IO6kyselina hexaoxojodistáhexaoxoiodic(5-) acid
H2IO63-anion dihydrogenjodistanovýdihydrogenperiodate anion(3-)
H3O+kation oxoniovýoxonium cation
H2Ovodawater
H2O2peroxid vodíkuhydrogen peroxide
H3PO4kyselina trihydrogenfosforečnáphosphoric acid
HPO42-anion hydrogenfosforečnanovýhydrogenphosphate(2-) anion
H2PO4-anion dihydrogenfosforečnanovýdihydrogenphosphate(1-) anion
H2Ssulfansulfane
H2SO4kyselina sírovásulfuric acid
HSO4-anion hydrogensíranovýhydrogensulfate anion
HSO3-anion hydrogensiřičitanovýhydrogensulfite anion
H6TeO6kyselina hexaoxotellurováhexaoxotelluric acid
I3-anion trijodidovýtriiodide(1-) anion
IBr5bromid jodičnýiodine pentabromide
ICl3chlorid joditýiodine trichloride
ICl5chlorid jodičnýiodine pentachloride
[ICl4]-anion tetrachlorojoditanovýtetrafluoroiodate(III) ion
IF3fluorid joditýiodine trifluoride
IF5fluorid jodičnýiodine pentafluoride
IOF5pentafluorid-oxid jodistýiodine oxide-pentafluoride
N3-anion azidovýazide anion
NCl3trichloramintrichloramine
NF3trifluoramintrifluoramine
NH4+kation amonnýammonium cation
NH3amoniakammonia
NH2NH2hydrazinhydrazine
NH2OHhydroxylaminhydroxylamine
N2Oazoxidnitrogen(I) oxide
NO3-anion dusičnanovýnitrate anion
NO2-anion dusitanovýnitrite anion
NO2Clchlorid nitrylunitryl chloride
NOClchlorid nitrosylunitrosyl chloride
NOFfluorid nitrosylunitrosyl fluoride
OF2difluorid kyslíkuoxygen difluoride
PBr3bromid fosforitýphosphorus(III) bromide
PBr5bromid fosforečnýphosphorus pentabromide
PBr3Stribromid - sulfid fosforečnýphosphorus tribromide-sulfide
PCl4+ion tetrachlorofosforečnýtetrachlorophosphorus(1+) ion
PCl3chlorid fosforitýphosphorus(III) chloride
PCl5chlorid fosforečnýphosphorus(V) chloride
[PCl4F2]-anion tetrachloro-difluorofosforečnanovýtetrachloro-difluorophosphate(V) ion
PF3fluorid fosforitýphosphorus trifluoride
[PF6]-anion hexafluorofosforečnanovýhexafluorophosphate(V) ion
PH4+kation fosfoniovýphosphonium cation
PH3fosfanphosphane
PO43-anion fosforečnanovýphosphate(3-) anion
POBr3bromid fosforyluphosphoryl tribromide
POCl3chlorid fosforyluphosphoryl trichloride
POF3fluorid fosforyluphosphoryl trichloride
SCl2dichlorsulfansulfur dichloride
SF2difluorsulfansulfur difluoride
SF4fluorid siřičitýsulfur tetrafluoride
SF6fluorid sírovýsulfur hexafluoride
SF4Otetrafluorid-oxid sírovýsulfur tetrafluoride-oxide
SO3oxid sírovýsulfur(VI) oxide
SO2oxid siřičitýsulfur(IV) oxide
SO42-anion síranovýsulfate anion
SO32-anion siřičitanovýsulfite anion
SO2Cl2chlorid sulfurylusulfuryl chloride
SOCl2chlorid thionyluthionyl chloride
SO2F2fluorid sulfurylusulfuryl difluoride
SO3S2-anion thiosíranovýthiosulfate anion
SbF5fluorid antimoničnýantimony pentafluoride
[SbF6]-anion hexafluoroantimoničnanovýhexafluoroantimonate(V) ion
SeF4fluorid seleničitýselenium tetrafluoride
SeO3oxid selenovýselenium trioxide
[SeOCl]+kation oxo-chloroseleničitýoxo-chloroselenium(IV) ion
[SiF6]2-anion hexafluorokřemičitanovýhexafluorosilicate(IV) ion
SiH3+silyliumsilylium
SiH4silansilane
SiO44-anion tetraoxokřemičitanovýtetraoxosilicate(4-) anion
TeCl4chlorid telluričitýtellurium tetrachloride
XeF2fluorid xenonatýxenon difluoride
XeF4fluorid xenoničitýxenon tetrafluoride
XeO3oxid xenonovýxenon trioxide
XeO2oxid xenoničitýxenon dioxide
XeO2F2oxid - difluorid xenonovýxenon dioxide-difluoride
[XeOF3]+kation trifluoroxenonovýoxo-trifluoroxenon(VI) ion
XeOF4oxid - tetrafluorid xenonovýxenon oxide-tetrafluoride