ECHO > Anorganická chemie > Elektronové vzorce > chlorid nitrylu


Zadání

Nakreslete elektronový vzorec pro: chlorid nitrylu

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

KrokElektrony
 Umístěno

v tomto kroku
Zbývá

umístit
1. Vzorec: ? zobraz řešení kroku
NO2Cl
2. Bilance valenčních elektronů: ? zobraz řešení kroku
PrvekPočet

valenčních

elektronů?
Počet

atomů
Součin
N5 ?×1=5
O6 ?×2=12
Cl7 ?×1=7
Součet 24
minus náboj  - (0)
Celkem: 24

15. skupina - počet valenčních elektronů: 5

2. perioda

Elektronová konfigurace:

n = 2 (číslo periody)

He 2s2 2p3

Valenční orbitaly:

Prvek je ze 15. skupiny, valenční orbitaly jsou proto:2s 2p

16. skupina - počet valenčních elektronů: 6

2. perioda

Elektronová konfigurace:

n = 2 (číslo periody)

He 2s2 2p4

Valenční orbitaly:

Prvek je ze 16. skupiny, valenční orbitaly jsou proto:2s 2p

17. skupina - počet valenčních elektronů: 7

3. perioda

Elektronová konfigurace:

n = 3 (číslo periody)

Ne 3s2 3p5

Valenční orbitaly:

Prvek je ze 17. skupiny, valenční orbitaly jsou proto:3s 3p

24 (párů: 12)
3. Skelet: ? zobraz řešení kroku
Skelet molekuly6 (párů: 3)24 - 6 = 18 (párů: 9)
4a. Elektronové páry na terminálních atomech: ? zobraz řešení kroku
Vzorec s doplněnými elektronovými páry na terminálních atomech18 (párů: 9)18 - 18 = 0 (párů: 0)
4b. Elektronové páry na centrálních atomech: ? zobraz řešení kroku
Žádné další elektronové páry již nejsou k dispozici.
5. Doplnění formálních nábojů: ? zobraz řešení kroku
 Vzorec s doplněnými formálními náboji 0
AtomPočet elektronůFormální náboj
VýchozíV molekule
N535 - 3 = 2
Cl777 - 7 = 0
O676 - 7 = -1
O676 - 7 = -1


Nulové náboje nepíšeme:  
 Vzorec s doplněnými formálními náboji 0

Sousedství dvou (vyšších) formálních nábojů ukazuje na násobnou vazbu, můžeme provést optimalizaci a převést náboje na násobné vazby přesunutím volných elektronových párů z koncových atomů. Nesmíme překročit oktetové pravidlo. Zvláště u malých molekul lehkých prvků jsou takovéto vzorce blíže chemické realitě.

 Vzorec s optimalizovanými formálními náboji 0
  Mesomerní struktury  
 Vzorec s optimalizovanými formálními náboji 0
6. Kontrola - součet formálních nábojů musí být roven celkovému náboji:  zobraz řešení kroku
2 + 0 + (-1) + (-1) = 0
Geometrie molekuly (podle VSEPR) je AB3, prohlédněte si také její 3D strukturu.
Každý prvek, i kdyby byl sebetěžší, má nanejvýš dvojí valenční orbitaly. Které to jsou:
SkupinaValenční orbitalyMaximální počet valenčních elektronů
1. + 2.ns2
3. až 12.ns a (n - 1)d12
13. až 18.ns a np8
lanthanoidy

a aktinoidy
ns a (n - 2)f16
n — hlavní kvantové číslo = číslo periody
Výchozím krokem je správný „obyčejný“ vzorec požadované částice (chloridy thionylu a sulfurylu zdraví své příznivce!).

Sečtěte úplně všechny valenční elektrony úplně všech přítomných prvků a má-li částice náboj, odečtěte jeho velikost od sumárního počtu valenčních elektronů (elektron = záporný náboj, proto je-li daná částice nabitá, příslušný počet jich přidáme či ubereme).

Tím jste získali počet elektronů, které máte k dispozici. Rozdělte je do dvojic, protože každý orbital, ať se mu říká atomový nebo molekulový, ať slouží jako vazebný nebo je volný, do sebe pojme nanejvýš 2 elektrony. Elektronový pár znázorníte čárkou, nepárový elektron, zbude-li jaký, tečkou, značky prvků znáte, můžete začít kreslit.

Nakreslete kostru molekuly:

Centrální atom

  • zvolte centrální atom, z něho vychází potřebný počet vazeb k ostatním atomům.
  • centrálním atomem není vodík
  • z ostatních prvků je to ten, který má nejnižší elektronegativitu (a proto má kladné oxidační číslo, a proto se píše ve vzorci vlevo).
Př.: u chloridu fosforitého bude centrálním atomem fosfor a z něho budou vycházet tři vazby k atomům chlóru.

Výjimka: oxid chlorný, Cl2O, v němž je centrálním atomem kyslík, stejně jako ve vodě a v difluoridu kyslíku, jejichž struktuře se podobá.

Vodíky

V kyslíkatých kyselinách není kyselý vodík vázán k centrálnímu atomu přímo, ale prostřednictvím kyslíku, jako skupina –O-H.

Chytáky: kyseliny fosforitá a fosforná
Spočítejte, kolik elektronových párů jste vypotřebovali na vazby a kolik jich ještě zbylo. Přiřaďte je k atomům podle těchto pravidel: a) atomy s nejvyšší elektronegativitou (obvykle ty koncové) nechť mají kolem sebe 4 páry, což odpovídá možnostem orbitalů s a p. Pozor: prvky z 2. periody nemohou mít kolem sebe nikdy víc než 4 páry elektronů = elektronový oktet.
Pokud pořád ještě něco zbývá, přidejte to k centrálnímu atomu, je-li alespoň ze 3.periody, může mít kolem sebe i více než 4 páry elektronů.
Formální náboje
Dokončíme vzorce tím, že doplníme formální náboje. Formální náboj je číslo, které říká, o kolik elektronů se atom v molekule rozchází se svou výchozí elektronovou konfigurací.
Zápis
Je vhodné ho zapisovat do kroužku, aby se nepletl s oxidačním číslem nebo s „pravým“ nábojem.
Součet formálních nábojů v částici
se rovná jejímu náboji celkovému, tentokrát už skutečnému.