Chrysomonadales

Chrysomonadales

Charakteristické znaky a vlastnosti bezbarvých forem bičíkovců odpovídají, až na přítomnost chloroplastů, skupině barevných bičíkovců třídy Chrysophyceae (zlativky) řádu Chrysomonadales (poznámka: srovnej viz Zařazení vybraných rodů zlativek třídy Chrysophyceae).

Taxonomický pavouk pro Chrysomonadales

 
Obr. 1a: Zástupce bezbarvých bičíkovců třídy Chlamydophyceae, druh Anthophysa vegetans.
Obr. 1b: Zástupce bezbarvých bičíkovců třídy Chlamydophyceae, druh Anthophysa vegetans, foceno na rastru počítací komůrky Cyrus I.
Obr. 1c: Zástupce bezbarvých bičíkovců třídy Chlamydophyceae, druh Anthophysa vegetans, foceno na rastru počítací komůrky Cyrus I, obr. vpravo zobrazuje nárosty Anthophysa vegetans přímo na exponovaném skle.
Obr. 1d: Zástupce bezbarvých bičíkovců třídy Chlamydophyceae, druh Anthophysa vegetans.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Chrysomonadales . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=C017>