Isosaprobita

Isosaprobity, hisosaprobic

Isosaprobita (i) je prvním stupněm eusaprobity, označuje se za ciliátový stupeň s převahou nálevníků rodů Paramecium (viz obr. 1), Colpidium (viz obr. 2), Glaucoma (viz obr. 3), Tetrahymena (viz obr. 4), Vorticella (viz obr. 5) (ciliátový, tj. nálevníkový stupeň, Ciliata, tj. nálevníci) v počtech 50 000 organismů v 1 ml. Bezbarví bičíkovci se vyskytují v poměru k nálevníkům 1:1 (dosahuje až 100:1). BSK5 kolísá od 50 mg·l-1 do 400 mg·l-1, ve vodě je absence rozpuštěného kyslíku, mikroaerobní poměry jsou v povrchové blance vody (na styčné ploše s atmosférou), vyskytuje se sulfan (nepůsobí toxicky na organismy). Obsah koliformních bakterií dosahuje až 3·109 v 1 litru. Příkladem biotopu jsou městské splaškové vody.

 
Obr. 1: Zástupce nálevníků nadřádu Oligohymenophora čeledi Hymenostomatida, rod Paramecium.
 
Obr. 2: Zástupce nálevníků nadřádu Oligohymenophora čeledi Hymenostomatida, rod Colpidium.
 
Obr. 3: Zástupce nálevníků nadřádu Oligohymenophora čeledi Hymenostomatida, rod Glaucoma.
 
Obr. 4: Zástupce nálevníků nadřádu Oligohymenophora čeledi Hymenostomatida, rod Tetrahymena.
 
Obr. 5: Zástupce stopkatých nálevníků nadřádu Oligohymenophora, rod Vorticella.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Isosaprobita. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=I000>