Zařazení vybraných rodů zlativek třídy Chrysophyceae

Enlistment of selected genera of golden algae class Chrysophyceae

Taxonomický pavouk pro Zařazení vybraných rodů zlativek třídy Chrysophyceae

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Zařazení vybraných rodů zlativek třídy Chrysophyceae . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=Z012>