Obrázek k heslu Chrysomonadales

Encyklopedie hydrobiologie

Zástupce bezbarvých bičíkovců třídy Chlamydophyceae, druh Anthophysa vegetans, foceno na rastru počítací komůrky Cyrus I, obr. vpravo zobrazuje nárosty Anthophysa vegetans přímo na exponovaném skle.

© copyright