Obrázek k heslu Chrysomonadales

Encyklopedie hydrobiologie

Zástupce bezbarvých bičíkovců třídy Chlamydophyceae, druh Anthophysa vegetans.

© copyright