4.1 Odpařování rozpouštědla na rotační vakuové odparce

...