1. Vakuová odparka
2. Začátek odpařování
3. Kondenzace par v chladiči
4. Ukončení odpařování
5. Odpojení baňky s odparkem
{"playlist": [319, 320, 322, 323, 324], "data": {"320": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/320/Camera0_c", "metadata": [{"end": 4.5, "start": 0.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446468566540", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAPNUT\u00cd ROTACE (RYCHLOST CCA 4 Z 10 NA STUPNICI)</span>"}, {"end": 9.6999999999999993, "start": 4.7000000000000002, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446468829555", "desc": "<span style='color:yellow'>ROTACE ZABR\u00c1N\u00cd UTAJEN\u00c9MU VARU ROZTOKU PO ZAPNUT\u00cd VAKUA</span>"}, {"end": 18, "start": 16, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1446469081395", "desc": "<span style='color:yellow'>VAKUUM JE ZAPNUT\u00c9, ZAV\u0158EN\u00cdM BO\u010cN\u00cdHO KOHOUTU P\u0158ESTANE B\u00ddT DO ODPARKY P\u0158IS\u00c1V\u00c1N VZDUCH</span>"}, {"end": 16, "start": 11, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1446469087347", "desc": "<span style='color:yellow'>VAKUUM JE ZAPNUT\u00c9, ZAV\u0158EN\u00cdM BO\u010cN\u00cdHO KOHOUTU P\u0158ESTANE B\u00ddT DO ODPARKY P\u0158IS\u00c1V\u00c1N VZDUCH</span>"}, {"end": 23.300000000000001, "start": 18.300000000000001, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1446469172028", "desc": "<span style='color:yellow'>OPATRN\u00c9 SPU\u0160T\u011aN\u00cd BA\u0147KY DO L\u00c1ZN\u011a - NESM\u00cd DOJ\u00cdT KE KONTAKTU SE ST\u011aNAMI L\u00c1ZN\u011a!</span>"}, {"end": 30.5, "start": 25.5, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1446469331157", "desc": "<span style='color:yellow'>NYN\u00cd DOCH\u00c1Z\u00cd K ODPA\u0158OV\u00c1N\u00cd ROZPOU\u0160T\u011aDLA Z HLADINY ROZTOKU A Z TENK\u00c9HO FILMU VYTVO\u0158EN\u00c9HO ROTAC\u00cd NA ST\u011aN\u00c1CH BA\u0147KY</span>"}, {"end": 33.5, "start": 30.5, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1446469340688", "desc": "<span style='color:yellow'>NYN\u00cd DOCH\u00c1Z\u00cd K ODPA\u0158OV\u00c1N\u00cd ROZPOU\u0160T\u011aDLA Z HLADINY ROZTOKU A Z TENK\u00c9HO FILMU VYTVO\u0158EN\u00c9HO ROTAC\u00cd NA ST\u011aN\u00c1CH BA\u0147KY</span>"}, {"end": 40.5, "start": 35.5, "myid": 14, "type": "sub", "id": "subtitle1446471607483", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u00c1RY ROZPOU\u0160T\u011aDLA KONDENZUJ\u00cd NA VERTIK\u00c1LN\u00cdM SPIR\u00c1LOV\u00c9M CHLADI\u010cI (VLEVO) A ST\u00c9KAJ\u00cd DO J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KY</span>"}, {"end": 44.5, "start": 40.5, "myid": 15, "type": "sub", "id": "subtitle1446471627322", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u00c1RY ROZPOU\u0160T\u011aDLA KONDENZUJ\u00cd NA VERTIK\u00c1LN\u00cdM SPIR\u00c1LOV\u00c9M CHLADI\u010cI (VLEVO) A ST\u00c9KAJ\u00cd DO J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KY</span>"}, {"start": 50, "myid": 16, "end": 85.084000000000003, "id": "cue1446471728052", "type": "cut"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/320/Camera1_c"], "audio": ""}, "322": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/322/Camera1_c", "metadata": [{"end": 5.5, "start": 0.5, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446472009457", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u00c1RY ROZPOU\u0160T\u011aDLA KONDENZUJ\u00cd NA VERTIK\u00c1LN\u00cdM SPIR\u00c1LOV\u00c9M CHLADI\u010cI A ST\u00c9KAJ\u00cd DO J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KY</span>"}, {"end": 7.5, "start": 5.5, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446472059383", "desc": "<span style='color:yellow'>P\u00c1RY ROZPOU\u0160T\u011aDLA KONDENZUJ\u00cd NA VERTIK\u00c1LN\u00cdM SPIR\u00c1LOV\u00c9M CHLADI\u010cI A ST\u00c9KAJ\u00cd DO J\u00cdMAC\u00cd BA\u0147KY</span>"}, {"start": 10, "myid": 7, "end": 15.792, "id": "cue1446472097812", "type": "cut"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/322/Camera0_c"], "audio": ""}, "323": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/323/Camera0_c", "metadata": [{"end": 3.1000000000000001, "start": 0.10000000000000001, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446472293938", "desc": "<span style='color:yellow'>ROZTOK V BA\u0147CE JE ZAKONCENTROV\u00c1N</span>"}, {"end": 6.5, "start": 3.5, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446472413750", "desc": "<span style='color:yellow'>ODPA\u0158EN\u00c9 ROZPOU\u0160T\u011aDLO BYLO NAJ\u00cdM\u00c1NO DO BA\u0147KY POD CHLADI\u010cEM</span>"}, {"end": 10.699999999999999, "start": 6.7000000000000002, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446472535547", "desc": "<span style='color:yellow'>ODPA\u0158OV\u00c1N\u00cd JE UKON\u010cENO - JI\u017d NEDOCH\u00c1Z\u00cd KE KONDENZACI PAR V CHLADI\u010cI</span>"}, {"end": 13.9, "start": 10.9, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446472626304", "desc": "<span style='color:yellow'>VYSUNUT\u00cd BA\u0147KY Z L\u00c1ZN\u011a</span>"}, {"end": 17.100000000000001, "start": 14.1, "myid": 6, "type": "sub", "id": "subtitle1446472713298", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAVZDU\u0160N\u011aN\u00cd ODPARKY</span>"}, {"end": 22.167000000000002, "start": 17.300000000000001, "myid": 7, "type": "sub", "id": "subtitle1446472761408", "desc": "<span style='color:yellow'>VYPNUT\u00cd VAKUA A ZASTAVEN\u00cd ROTACE</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/323/Camera1_c"], "audio": ""}, "324": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/324/Camera0_c", "metadata": [{"end": 6.2000000000000002, "start": 1.2, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446473280685", "desc": "<span style='color:yellow'>BA\u0147KU ODPOJ\u00cdME I S LAPA\u010cEM KAPEK TLAKEM \u0160ROUBU \u00daCHYTKY</span>"}, {"end": 9.1999999999999993, "start": 6.2000000000000002, "myid": 2, "type": "sub", "id": "subtitle1446473328960", "desc": "<span style='color:yellow'>BA\u0147KU ODPOJ\u00cdME I S LAPA\u010cEM KAPEK TLAKEM \u0160ROUBU \u00daCHYTKY</span>"}, {"end": 16.199999999999999, "start": 11.199999999999999, "myid": 3, "type": "sub", "id": "subtitle1446473365482", "desc": "<span style='color:yellow'>ODPOJEN\u00cd SVORKY A LAPA\u010cE KAPEK</span>"}, {"end": 22.199999999999999, "start": 17.199999999999999, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446473461183", "desc": "<span style='color:yellow'>FIN\u00c1LN\u00cd ODPAREK ST\u00c1LE OBSAHUJE STOPY ROZPOU\u0160T\u011aDLA!</span>"}, {"end": 30, "start": 25, "myid": 5, "type": "sub", "id": "subtitle1446473566909", "desc": "<span style='color:yellow'>ODPA\u0158EN\u00c9 ROZPOU\u0160T\u011aDLO VYLIJEME DO UR\u010cEN\u00c9 ODPADN\u00cd N\u00c1DOBY</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/324/Camera1_c"], "audio": ""}, "319": {"main": "https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/319/Camera0_c", "metadata": [{"end": 4.2999999999999998, "start": 1.3, "myid": 1, "type": "sub", "id": "subtitle1446465420059", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAPNUT\u00cd VAKUOV\u00c9 ODPARKY</span>"}, {"end": 14, "start": 11, "myid": 4, "type": "sub", "id": "subtitle1446465553563", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAPNUT\u00cd VAKUOV\u00c9 PUMPY (V\u00ddV\u011aVY)</span>"}, {"end": 25.699999999999999, "start": 20.699999999999999, "myid": 8, "type": "sub", "id": "subtitle1446467228869", "desc": "<span style='color:yellow'>LAPA\u010c KAPEK - ZABRA\u0147UJE MO\u017dN\u00c9MU PR\u016eNIKU ROZTOKU Z BA\u0147KY DO ODPARKY</span>"}, {"end": 28.899999999999999, "start": 25.899999999999999, "myid": 9, "type": "sub", "id": "subtitle1446467284503", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAJI\u0160T\u011aN\u00cd SVORKOU</span>"}, {"end": 35.5, "start": 30.5, "myid": 10, "type": "sub", "id": "subtitle1446467956666", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAJI\u0160T\u011aN\u00cd LAPA\u010cE KAPEK \u0160ROUBOVAC\u00cd \u00daCHYTKOU NA Z\u00c1BRUSU ODPARKY</span>"}, {"end": 20.5, "start": 15.5, "myid": 11, "type": "sub", "id": "subtitle1446468300663", "desc": "<span style='color:yellow'>BA\u0147KA NZ 29 S ROZTOKEM \u017d\u00c1DAN\u00c9 L\u00c1TKY V ROZPOU\u0160T\u011aDLE K ODPA\u0158EN\u00cd, BA\u0147KA JE NAPLN\u011aN\u00c1 MAX. DO POLOVINY!</span>"}, {"end": 10, "start": 6, "myid": 12, "type": "sub", "id": "subtitle1446472914463", "desc": "<span style='color:yellow'>ZAPNUT\u00cd VYH\u0158\u00cdV\u00c1N\u00cd VODN\u00cd L\u00c1ZN\u011a NA VHODNOU TEPLOTU (PODLE TYPU ROZPOU\u0160T\u011aDLA)</span>"}], "videos": ["https://cis-video.vscht.cz/media/sturalaj/319/Camera1_c"], "audio": ""}}}