4.2 Příklad vakuové frakční destilace (diethyl-adipát)

...