Rakovci

malacostracas (shoft shell, crabs, krill, pill bugs, shrimp)

Příslušnost do skupiny korýšů podtřída rakovci Malacostraca.

Stejnonožci Isopoda mají všechny hlavové články srostlé s prvním hrudním článkem v jeden celek, zbývající články jsou volné, zadečkové končetiny jsou dvouvětevné. Mezi vodními rostlinami či na dně v detritu a bahně, v silně znečištěných vodách a na rozkládajících se rostlinných zbytcích se vyskytuje druh beruška vodní Asellus aquaticus (viz Zjednodušený přehled podtřídy rakovci).

Různonožci Amphipoda mají tělo ze stran zploštělé, první 3 páry nohou jsou opatřené plovacími štětinkami a zbývající končetiny směřují dozadu, tzv. skákací nožky, umožňující skákavý pohyb různonožců. Vyskytují se většinou v tekoucích a podzemních vodách, u nás jsou známé druhy Gammarus fossarum (blešivec potoční indikuje čisté vody, posun po boku těla) a Niphargus puteanus (blešivec studniční žije ve studních a podzemních pramenech), (viz Zjednodušený přehled podtřídy rakovci).

Desetinožci Decapoda představují skupinu velkých korýšů, první 3 páry hrudních končetin jsou přeměněné v čelistní nožky. První 2 hlavové články tvoří samostatný celek a nesou 2 páry tykadel a oči; ostatní hlavové články splývají s hrudními a shora jsou kryty štítem (tzv. carapax). Nejznámějšími desetinožci jsou raci, kteří mají na prvním páru kráčivých nohou silná klepeta. V našich vodách se vyskytují druhy Astacus astacus (rak říční), Astacus leptodactylus (rak bahenní), Astacus torrentium (rak skalní, kamenáč), Ereiocheir sinensis (krab říční) (viz Zjednodušený přehled podtřídy rakovci).

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Rakovci. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=R000>