Zjednodušený přehled podtřídy rakovci

Simplified survey of crayfish subclass

Příslušnost podtřídy rakovci Malacostraca do třídy korýšů Crustacea.

Taxonomický pavouk pro Zjednodušený přehled podtřídy rakovci

 
Obr. 1: Zástupce korýšů podtřídy rakovci Malacostraca, řádu desetinožci Decapoda, druh Astacus astacus (samička naložená v lihu).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Zjednodušený přehled podtřídy rakovci. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=Z025>