Metazoa, mnohobuněční

Metazoans, multicellular organisms

Tělo mnohobuněčných je složeno z většího počtu buněk, na jeho stavbě se podílejí i mezibuněčné hmoty bez buněčné struktury. Buňky jsou tvarově i funkčně diferencovány a sdruženy ve specializované tkáně. Celá skupina mnohobuněčných je rozdělena do tří hlavních podskupin, z nichž dvě jsou zastoupeny sladkovodními živočišnými druhy:

Taxonomický pavouk pro Metazoa, mnohobuněční

Pro jednoduchou taxonomickou orientaci slouží Zjednodušený přehled taxonomické příslušnosti bezobratlých.

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Metazoa, mnohobuněční. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=M008>