Zjednodušený přehled taxonomické příslušnosti bezobratlých

Simplified survey of taxonomic classification of invertebrates

Taxonomický pavouk pro Zjednodušený přehled taxonomické příslušnosti bezobratlých

Z uvedených přehledů systematické příslušnosti organismů jsou vynechány taxony suchozemské, mořské a parazitické, vyšší makroskopické taxony jsou zmíněny velmi okrajově. Pro jejich bližší charakteristiku je vhodné zvolit podrobnější taxonomickou literaturu.

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Zjednodušený přehled taxonomické příslušnosti bezobratlých. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=Z027>