V tomto kurzu se studenti naučí, jak správně presentovat svoje výsledky a to jak ústní tak písemnou formou a plakátovým sdělením. Kurz je rozdělen do sedmi základních kapitol: Základy rétoriky, Odborná přednáška, Vizuální doprovod přednášky, Školní dílo, Vědecká publikace, Plakátové sdělení a Plagiátorství. Přednášky obsahují ještě další témata, Hodnocení vědy a Scientometrie. Student musí během semestru splnit několik úkolů: řečnické cvičení na zvolené téma, odbornou přednášku a plakátové sdělení.