Vyučující:

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., další pracovníci budou určeni vedoucím ústavu 324

Náplň laboratorní práce:

  1. Stanovení propustnosti polymerních obalových materiálů pro kyslík.
  2. Gravimetrické stanovení propustnosti polymerních obalových materiálů pro vodní páru.
  3. Stanovení pevnosti polymerních obalových fólií v tahu.
  4. Stanovení specifické migrace vybraných látek z polymerních obalových materiálů do simulantů potravin.

Další informace:

  • Laboratorní úlohu organizuje Ústav konzervace potravin. 
  • Podrobnější návody jsou umístěny na stránkách ústavu.
Last modified: Thursday, 30 January 2014, 4:59 PM