Vyučující:

Ing. Lenka Diblíková, Ing. Volodymyr Skalka

Náplň laboratorní práce:

  1. Frakce bílkovin metodou podle Kjeldahla.
  2. Separace bílkovin pomocí RP-HPLC.
  3. Stanovení volných aminoskupin spektrofotometricky.
  4. Titrační kyselost a formolová titrace.

Další informace:

  • Laboratorní úlohu organizuje Ústav mléka, tuků a kosmetiky. 
  • Podrobnější návody jsou umístěny na stránkách ústavu.
Last modified: Thursday, 30 January 2014, 5:04 PM