Konzultace

Součinově-podílový tvar

Re: Součinově-podílový tvar

autor Lucie Borská -
Počet odpovědí: 0

Dobrý den,


rovnice log z=0 má právě jedno řešení z=1. V našem případě z=x+2, tedy x+2=1 právě když x= - 1. Dodávám, že nulový bod je takové x, pro které funkce nabývá hodnotu nula.


Lucie Borská