Peranematales

Peranematales

Řád Peranematales s příslušností do třídy Euglenophyceae (viz krásnoočka) se vyznačuje bičíkovci se saprotrofní či mixotrofní výživou, volně plovoucími, výjimečně přisedlými. Jedná se o organismy bez chloroplastů s holozoickou či saprofytickou výživou. Buňky jsou metabolické či pevné, s pohybem klouzavým či plíživým po substrátu. Zásobní látkou je olej. V přední části buňky je hůlkovitý faryngeální aparát, sloužící jako pomocný orgán při příjmu potravy. Periplast je hladký, opatřen proužky, žebry, rýhami či ečkováním. Jeden bičík je bičovitý a u kořene silnější (je plovací), druhý bičík je pasivně vlečen a přidržuje buňky na podložce. Některé druhy mají pod kutikulou trichocysty různého tvaru. Řád je představován čeleděmi: Peranemataceae, Petalomonadaceae, Anisonemataceae.

Taxonomický pavouk pro Peranematales

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Peranematales . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=P004>