Nitzschiaceae

Nitzschiaceae

Zařazení vybraných rodů rozsivek čeledi Nitzschiaceae.

Taxonomický pavouk pro Nitzschiaceae

Poznámka: Rod Nitzschia se velmi často zaměňuje za rod Synedra (viz obr. 2), od kterého se za vitálního stavu pozná:

  1. dle pohybu (Nitzschia se pohybuje, má raphe),
  2. dle chloroplastů (Nitzschia při valválním pohledu má 2 umístěné šikmo vedle sebe × Synedra je má nad sebou, tudíž při valválním pohledu je vidět 1 po celé ploše).

 
Obr. 1a: Zástupce rozsivek čeledi Nitzschiaceae, rod Nitzschia.
Obr. 1b: Zástupce rozsivek čeledi Nitzschiaceae, druh Nitzschia paleacea.
Obr. 1c: Zástupce rozsivek čeledi Nitzschiaceae, druh Nitzschia paleacea.
Obr. 1d: Zástupce rozsivek čeledi Nitzschiaceae, druh Nitzschia sigmoidea.
 
Obr. 2: Porovnání umístění chloroplastů u penátních rozsivek, rody Synedra, Nitzschia a Navicula.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Nitzschiaceae . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=N007>