Nezmaři, Hydroidea

Hydra, hydroids

Příslušnost do kmene žahavců a třídy polypovců Hydroidea.

Taxonomický pavouk pro Nezmaři, Hydroidea

 
Obr. 1: Zástupce kmene žahavců třídy polypovců Hydroidea, druh Hydra vulgaris.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Nezmaři, Hydroidea . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=N006>