Nostocales

Nostocales

Zařazení vybraných rodů sinic řádu Nostocales. V případě bližšího taxonomického určování je nutno použít podrobnou taxonomickou literaturu.

Taxonomický pavouk pro Nostocales

 
Obr. 1: Sinice Aphanizomenon flos-aquae, zástupce řádu Nostocales.
 
Obr. 2a: Sinice Anabaena, zástupce řádu Nostocales.
Obr. 2b: Vlákna sinice rodu Anabaena, zástupce řádu Nostocales.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Nostocales . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=N008>