ECHO > Anorganická chemie > Vyčíslování chemických reakcí
slovní zadání
rovnice
složky
názvytabulka
nápověda
Rovnice: předchozí rovnice další rovnice
návrat na začátekpředchozí krokdalší krokskok na konec
nápověda / tabulka