ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > HSO4-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: HSO4-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-1 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • H - vodík (I, -I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

H(I)SO4-
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

H(I)SO4(-II)-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (VI) +4 . (-II) = -1

H(I)S(VI)O4(-II)-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
HxMeOyn- - částečně disociovaná kyslíkatá kyselina. Přídavné jméno bude tvořeno od slova síra.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -an

Výsledek:zobraz odpověď
H(I)S(VI)O4(-II)-anion hydrogensíranový
Název podle pedagoga:anion hydrogensíranový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".