ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví


Názvosloví anorganických sloučenin

Materiál obsahuje:
  • 472 sloučenin, každá algoritmicky pojmenovaná.
Sloučeniny jsou rozděleny podle:
obtížnosti
přibližné rozdělení podle počtu prvků ve sloučenině a složitosti názvu
periodické tabulky
vyber sloučeniny podle toho, které prvky obsahovat musí, může a nesmí