Cílem tohoto kurzu je pomoci studentům, kteří přišli ze střední školy s nedostatečnými matematickými znalostmi, zvládnout předmět Matematika A a předměty navazující. Postupně jsou v jednotlivých lekcích opakovány nezbytné základy matematiky (algebraické úpravy výrazů, řešení rovnic a nerovnic, grafy a vlastnosti elementárních funkcí atd.).

Vstupní prerekvizity: chuť a odhodlání odstranit mezery ve svém matematickém vzdělání, píle při samostatném procvičování jednotlivých úloh.