Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Y

Yalow Rosalin Sussman

americká fyzička (1921–2011), Nobelova cena (za fyziologii a lékařství, 1977) za vývoj metod radioimunoanalýzy pro stanovení peptidových hormonů. Vystudovala fyziku, v letech 1947–70 pracovala v oddělení nukleární fyziky v Bronx Veterans Administration Hospital. Vyvinula radioimunoalýzu, jednu z prvních metod umožňujících velmi citlivě a spolehlivě stanovovat koncentrace různých látek (především hormonů, ale i protilátek, virů apod.) v krevním séru. Výhodou těchto dodnes užívaných metod je jejich specifita, ale i rychlost a relativní cenová dostupnost; to umožnilo konstrukci automatických RIA-analyzátorů pro laboratoře klinické biochemie.

Yonath Ada

Ada E. Yonathizraelská biochemička (nar. 1939), Nobelova cena (chemie, 2009) za studie struktury a funkce ribosomu (spolu s V. Ramakrishnanem a T.  A. Steitzem). Na Židovské univerzitě v Jeruzalémě získala bakalářský titul  z chemie a magisterský z biochemie. V následujících letech se věnovala rentgenové krystalografii kolagenu, později se plně soustředila na studium struktury a funkce ribosomů. Prokázala, že rRNA se účastní katalytického procesu syntézy peptidového řetězce a lze ji tedy považovat za ribozym. Zavedla metodu kryo-biokrystalografie, která je dnes používána pro studium velkých nadmolekulových biologicky aktivních komplexů.