Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

X

xanthin

angl. xanthine, významný meziprodukt odbourávání purinových bází nukleových kyselin, a to jak adeninu, tak guaninu.
                                                                                                                                                                                                    

xenobiochemie

angl. xenobiochemistry, podobor biochemie zabývající se osudem cizorodých látek v organismu (viz biotransformace cizorodých látek). Z řeckého xenos = cizí.