Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6
  ALL

T

trypsin

angl. trypsin, EC 3.4.21.4, serinová proteasa syntetizovaná ve formě proenzymu trypsinogenu ve slinivce břišní všech obratlovců. Trypsinogen je vylučován do dvanáctníku, kde je aktivován odštěpením N-koncového hexapeptidu. Specificky štěpí peptidové vazby vycházející z karboxylové skupiny bazických aminokyselin argininu a lysinu. Jeho optimum pH je v mírně alkalické oblasti odpovídající hodnotě pH dvanáctníku.

tryptofan

Trp nebo W, angl. tryptophan, aromatická esenciální ketogenní proteinogenní aminokyselina. Jeho objemný postranní řetězec je významnou strukturní součástí bílkovin. Má význačné fluorescenční vlastnosti, čehož se využívá při studiu prostorového uspořádání okolí jeho indolové skupiny. Ačkoliv je v bílkovinách poměrně málo zastoupen, je velmi významný z hlediska výživy. Je prekursorem několika důležitých látek: nikotinamidu (viz niacin) a biogenních aminů tryptaminu a serotoninu.

Tsien Roger Yonchien

americký biochemik (1952–2016), Nobelova cena (chemie, 2008) za objev a výzkum zeleného fluorescenčního proteinu (GFP, spolu s O. Shimomurou a M. Chalfiem). Narodil se v New Yorku čínským rodičům. Bakalářské kursy chemie a fyziky absolvoval v USA, doktorské (obor fyziologie) a postdoktorandské studium v Cambridge (Anglie). Po návratu do USA se soustředil na nově objevený GFP; zásadním způsobem přispěl k detailnímu vysvětlení fluorescenčního působení tohoto proteinu a objevil jeho další varianty

tubulin

angl. tubulin, snadno polymerující globulární bílkovina, strukturní základ mikrotubulů cytoskeletu.

tuky

angl. lipids, triviální označení triacylglycerolů, v technologii se někdy rozlišují tuky (za pokojové teploty pevné, s vyšším obsahem nasycených mastných kyselin) a oleje (kapalné).

tyrosin

Tyr nebo Y, angl. tyrosine, aromatická proteinogenní ketogenní aminokyselina, podmíněně esenciální (vzniká hydroxylací esenciální aminokyseliny fenylalaninu). Je prekursorem řady významných látek především hormonální povahy: katecholaminů (dopaminu, noradrenalinu a adrenalinu) a hormonů štítné žlázy (trijodtyroninu a thyroxinu); jeho dekarboxylačním produktem je biogenní amin tyramin. Jeho fenolová hydroxylová skupina může být fosforylována působením protein-tyrosin kinas (EC 2.7.10.-); tato modifikace je významným prostředkem regulace aktivity řady enzymů, ukazuje se, že mnoho onkogenů kóduje právě tento typ kinas (viz tyrosinkinasové receptory). Fenolová skupina OH má vlastnosti slabé kyseliny; při pH vyšším než přibližně 10 disociuje za vzniku fenolátového iontu.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6
  ALL