chiralita

angl. chirality, prostorově-geometrická vlastnost určitého objektu, tedy i molekuly; chirální objekt není totožný se svým zrcadlovým obrazem, nemá tedy střed ani rovinu symetrie, může však mít osu symetrie. Vztah objektu a jeho obrazu je stejný jako vztah pravé a levé ruky (z řeckého cheir = ruka). Chirální molekuly jsou opticky aktivní; jejich roztoky stáčejí rovinu lineárně polarizovaného světla.

» Biochemický slovník